Vågetjenesten

Sidst opdateret: 03-06-2021 03:06

Røde Kors' vågere skaber ro og tryghed  for den døende og et tiltrængt åndehul for eventuelle pårørende i denne svære periode.

Vi kommer ud til døende i den allersidste tid. Vi kan ikke erstatte personale og laver ikke pleje. Vi kan være til stede med vores nærvær og hjerte og dermed være en støtte for den døende og eventuelle pårørende.

Tilbuddet er for dig, som…

Vågetjenesten henvender sig til døende i den aller sidste tid. Vågetjenesten hjælper typisk når den døende ikke længere tager væske eller føde til sig.

Tjenesten henvender sig til plejepersonale og pårørende, da det vil være disse som tager kontakt og aftaler vågeforløb.

Vil du være frivillig her?

Som våger skal du være opmærksom på din egen rolle i situationen. Du skal udstråle imødekommenhed og hjælpsomhed, og  bruge alle dine sanser til at aflæse den døendes behov og ønsker. Samtidig skal du have respekt for både den døendes og de pårørendes personlige grænser for såvel følelsesmæssig som fysisk kontakt.  

 Som frivillig forventes det, at du: 

  • Indgår i vågevagter af 3 timers varighed mellem kl. 08.00 – 03.00
  • Deltager i minimum 3-4 vagter/år
  • Overholder tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold
  • Er selvstændig, så du vil kunne være alene med den døende
  • Er ansvarsbevidst, mødestabil og samarbejdsorienteret

Kontaktinformation

Røde Kors Aarhus
Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Bedst mellem 09-16, hvis vågning ønskes samme dag

40166802
vaage.aarhus@rodekors.dk