Unge pårørende

Sidst opdateret: 17-05-2022 11:05

Er du mellem 18 og 35 år og pårørende til en psykisk syg person er der hjælp at hente hos Bedre Psykiatri Aarhus.

Vi mødes en gang om måneden, hvor sparring med andre unge og jeg som terapeut kan hjælpe og støtte dig i at håndtere de følelser og problematikker, der er i et ungdomsliv med psykisk sygdom i de nære relationer.

Vi har oprettet en lukket facebookgruppe, hvor det mellem møderne er muligt at få kontakt og sparring af de andre og mig.

I Ungegruppen er vi optaget af:
Synliggørelse af problematikken som pårørende og ung, så området aftabuiseres. Du vil opleve, at du ikke er alene om at være udfordret. Påskønnelse af din kamp for at eksistere på de svære livsvilkår, du har i forhold til at skulle uddanne dig og få en bæredygtig tilværelse senere i voksenlivet. Du skal derfor lære at passe på dig selv. Du skal hjælpes til at afklare: Hvad er mit ansvar, og hvad må andre bære? Omsorg.

I gruppen møder du ligesindede unge og gruppeledere, der forstår, hvad du beretter om, idet de alle er pårørende. Her kan du spejle dig i andre, der er i samme livssituation, så ensomhedsfølelsen omkring din pårørenderolle kan forløses.
Trygheden etableres, fordi du her blandt andet kan vende de ”forbudte” følelser, du ind imellem har i forhold til dit psykisk udfordrede familiemedlem, fordi de andre unge kender følelsen fra sig selv.

Jeg er selv pårørende til psykisk sårbare mennesker, så jeg ved fra mit eget liv, hvilke omkostninger det har for en selv og ens families trivsel, men jeg ved også, hvordan man får det godt.
Jeg har været tilknyttet Landsforeningen Bedre Psykiatri siden 2001 som netværksleder og terapeut for pårørende til psykisk syge mennesker.

Læs mere på vores hjemmeside http://bedrepsykiatri-lokal.dk/aarhus. Er du interesseret må du gerne ringe eller skrive til os.

Tilbuddet er for dig, som…

oplever udfordringer som pårørende til en søskende, kæreste/samlever, forældre eller anden nærtstående med psykisk sygdom.
Dine udfordringer kan betyde, at det kan være svært for eksempel at passe arbejde eller uddannelse eller andre opgaver i hverdagen.
Du kan føle, at du svigter din pårørende med psykisk sygdom.

 

 

Kontaktinformation

Bedre Psykiatri Aarhus
Gurresøvej 3, 8240 Risskov

86720112
aarhus@bedrepsykiatri.dk

Kontaktperson:
Sanne Roesen