Ung-til-ung konflikthåndtering

Sidst opdateret: 17-11-2021 11:11
Bliv klogere på dig selv og konflikter

Hvad trigger dig og gør dig vred? Hvordan kan du blive bedre til at lytte og kommunikere? Og hvad er en konflikt overhovedet? Nogle af de spørgsmål kan du blive klogere på til en workshop i Ung-til-ung konflikthåndtering hos Ungdommens Røde Kors.

Vi oplever konflikter alle steder - i skolen, i vennegruppen, derhjemme, og når vi er ude. Nogle gange kan konflikterne nemt håndteres, men andre gange ved man ikke helt, hvad man skal gøre. I projektet Ung-til-ung konflikthåndtering tilbyder Ungdommens Røde Kors’ frivillige workshops og forløb for unge mellem 13-25 år. På forløbene gennemgår de unge deltagere øvelser, lege og refleksioner, der giver dem forståelse for konflikter og redskaber til ikke-voldelig kommunikation og til at håndtere konflikter i hverdagen på en konstruktiv, positiv og kreativ måde. Konflikter kan rumme stærke destruktive kræfter, men også mulighed for at styrke venskaber og relationer. Vores workshops er inddragende, legende og lærerige for både de unge deltagere og de frivillige.

Hvad er Ung-til-Ung Konflikthåndtering? 

Vores workshops afholdes af frivillige fra Ungdommens Røde Kors, som har fået grundig uddannelse i metoden. Metoden er oprindeligt udviklet af Norges Røde Kors og Oslos konfliktråd som en kriminalpræventiv forebyggende indsats, men alle unge kan få glæde af det. Vores frivillige har god erfaring med at afholde workshops og forløb for unge i alt fra ungdomsklubber til aktivitetstilbud under boligsociale helhedsplaner, skoler, væresteder, uddannelsesinstitutioner og meget andet. På projektets midtvejsrapport har vi fået klare tilkendegivelser på, at de unge, der har været igennem forløb i Ung-til-Ung Konflikthåndtering har været glade for det: ”Helt generelt har jeg lært at se ting fra andres synsvinkler, for vi var jo nogle stykker, der havde flere måder at gøre tingene på, og jo mere man er udsat for det her med, at der er andre vinkler, jo bedre er man også til at kunne se ting fra andre vinkler,” siger en af de unge. Mange nævner desuden, at det er fedt, at de frivillige netop er frivillige – og faciliterer forløbene af interesse og engagement. Det skaber et positivt fællesskab.

Hvad går en workshop i konflikthåndtering ud på?

• Vores trænede frivillige tager deltagerne igennem forskellige lege, øvelser og refleksionsøvelser. Det bliver ikke kedeligt, og du lærer mere om dig selv!

• Hvad får du ud af det? Det kommer an på programmet, men du kan fx lære mere om, hvad der trigger dig, hvorfor en konflikt optrappes og betydningen af god kommunikation. Indholdet tilpasses efter tid og målgruppe, så temaerne varierer. Som deltager på workshops i konflikthåndtering får du også et diplom, som du kan bruge i fx jobsøgning.

• Øvelserne kan være med til at skabe et godt fællesskab i gruppen – I bliver både klogere på jer selv og hinanden.

• Vores frivillige går ikke ind i eller mægler i konkrete konflikter. Formålet er at skabe refleksion og at få enkelte redskaber med sig videre.

• En workshop kan tage fra et par timer til en halv eller hel dag eller lægges over flere aftener. Vi aftaler tema og tidspunkt i fællesskab.

• Vi tilbyder også online workshops – tag fat på os og hør mere.

 

Vi tilbyder fleksible workshops og forløb: 

a) Et helt kort forløb med konflikthåndtering kan ligge som en enkeltstående workshop, hvor indholdet tilpasses målgruppen og tidsrammen. Her vil de frivillige gennemgå en eller flere øvelser med deltagerne afhængig af, om workshoppen varer én, to eller tre timer. Anbefalingen er workshops af 2,5-3 timers varighed.

b) Der er også mulighed for at dele en workshop op i fx tre gange, hvor man mødes eksempelvis tre torsdag eftermiddage i træk. Varigheden kan variere, men der er størst udbytte af 2,5-3 timers workshops. De frivillige vil sammensætte et program, der passer til formatet, og deltagerne vil få mulighed for at prøve flere øvelser i konflikthåndtering end i den enkeltstående workshop.

 

Det er gratis!

Det koster ikke penge at få en workshop eller et forløb i Ung-til-ung konflikthåndtering, men vi er afhængige af, at I kan bistå med at rekruttere de unge deltagere, og at I kan lægge lokaler til.

Hvis du selv er interesseret i workshops i konflikthåndtering eller kender en gruppe unge, som det kunne være spændende for, er I meget velkomne til at kontakte os for nærmere info og en snak om lige den type workshop, der kan være den rette for jer.

Tilbuddet er for dig, som…

Selv er ung eller arbejder med/kender til grupper af unge i alderen 13-25 år.

Vil du være frivillig her?

Vil du gerne være frivillig i Ung-til-ung konflikthåndtering?

Din rolle som frivillig er at tilrettelægge workshops og undervise i konflikthåndtering i samarbejde med dine medfrivillige.

Som frivillig i Ung-til-Ung Konflikthåndtering skal du være mellem 22 og 35 år. Du skal være robust og klar på at håndtere nogle unge med forskellige baggrunde og behov.

Du får du en professionel uddannelse i konflikthåndtering, og du kommer til at indgå i et spændende og lærerigt miljø, hvor du er med til at styrke unges kompetencer i kommunikation og konflikthåndtering. Som frivillig bliver du en del af et engageret fællesskab, der bakkes op af et stærkt netværk. Vi efteruddanner os løbende og sparer med vores fagråd, som består af en professionel konfliktmægler, en boligsocial ungarbejder og en psykolog med speciale i konflikthåndtering og forebyggende indsatser.

Vi søger frivillige 1-2 gange om året i forbindelse med afholdelse af uddannelse. Som regel altid i foråret og efteråret. Hvis du er interesseret, kan du sende en mail til anne.sofie@urk.dk.

Kontaktinformation

Ungdommens Røde Kors
Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C

51258093
anne.sofie@urk.dk

Kontaktperson:
Anne Sofie Fisker Rasmussen