Undervisningsforløb for voksne pårørende i samarbejde m/Region Midtjylland

Sidst opdateret: 07-06-2022 01:06

SIND Rådgivning tilbyder i samarbejde med Region Midtjylland en række gratis undervisningsforløb for voksne pårørende i Aarhus Kommune.

Undervisningsforløbet kan være relevant for dig, som er pårørende til en nærtstående voksen (over 18 år) med psykisk sårbarhed eller en psykiatrisk diagnose. Det kan f.eks. være en partner, et voksent barn, en nær ven eller en forælder.

Undervisningsforløbet har til formål at præsentere pårørende for viden, der kan hjælpe med at forstå og håndtere vilkåret som pårørende.

Et forløb består af 6 undervisningslektioner, hver gang med udgangspunkt i forskellige temaer. Formatet er oplæg fra fagpersoner, som herefter drøftes med og blandt deltagerne. I undervisningsforløbet deltager ca. 15-20 pårørende, sammen med en gennemgående oplægsholder samt lejlighedsvis inddragelse af relevante oplægsholdere.

Undervisningskalender
Følgende forløb er fastlagt: efteråret 2022 i Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Holstebro. 

Hvis du vil deltage i undervisningsforløbet
Hvis du ønsker at komme på venteliste og blive kontaktet, når vi afholder et forløb i nærheden af dig, skal du kontakte os og oplyse følgende:

  • Navn, telefonnummer og e-mailadresse.
  • Din relation til din nærtstående med psykisk sårbarhed/sygdom (fx “partner” eller “voksent barn”) og vedkommendes alder.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes kun i forbindelse med afholdelse af undervisningsforløbet. Du vil høre nærmere fra os, når vi kan tilbyde plads på et undervisningshold. Grundet stor efterspørgsel, er det meget vigtigt, at I får afmeldt jer forløbet, hvis det ikke skulle være relevant alligevel, hvormed en anden deltager kan få gavn af pladsen. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere information om undervisningsrækken, eller er i tvivl om et undervisningsforløb er det rigtige for dig.

Tilbuddet er for dig, som…

...er pårørende eller berørt af psykisk sygdom i din familie eller omkreds.

Vil du være frivillig her?

Har du lyst til at være frivillig rådgiver…og vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere…

Så er Den Landsdækkende Telefonrådgivning i SIND måske noget for dig. Vi holder til i Aarhus og søger lige nu frivillige. 

I Den Landsdækkende Telefonrådgivning har vi brug for dig, som ønsker et meningsfuldt job som frivillig rådgiver og som meget gerne har eller har haft tilknytning til social- og/eller sundhedsfagligt arbejde. Denne tilknytning kan også være din personlige erfaring – eks. som pårørende.  

Målgruppe
Vores tilbud henvender sig primært til pårørende og mennesker med psykisk sygdom. Desuden henvender tilbuddet sig til fagpersoner og andre, som søger faglig sparring eller anden relevant information.  

Fagligheden i fokus
Vi vægter høj faglighed i rådgivningen. Du vil derfor starte på et obligatorisk (2 eftermiddage) introduktionskursus, og de første tre måneder have en fast kontaktperson, som er ansat i rådgivningen. Vi benytter os af sidemandsoplæring, kollegial sparring, intern supervision og fortløbende udviklingssamtaler, og tre gange om året udbydes obligatorisk supervision ved ekstern autoriseret supervisor. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i empowerment og recovery forståelsen. 

Trivsel på arbejdspladsen
Vi er en arbejdsplads med fokus på medarbejdere og frivilliges trivsel. Tonen er uformel, vi er anerkendende, har tillid til hinanden og værdsætter det gode samarbejde med plads til forskellighed.
  

Som frivillig rådgiver i Den Landsdækkende Telefonrådgivning får du

  • En grundig praktisk og teoretisk oplæring, herunder mulighed for omsætning af teori til praksis.  
  • Faglig viden om psykiatriske diagnoser, behandlingsmuligheder samt relevante socialfaglige problemstillinger. 
  • Praktisk erfaring med udviklende borgersamtaler og tilegnelse af konkrete samtaleteknikker.   
  • Praktisk erfaring med målgruppen og det psykiatriske område.  *
  • Mulighed for faglig sparring.  
  • Gode kolleger, der værdsætter et trivselsfremmende arbejdsmiljø 
  • Medlemskab af SIND og mulighed for deltagelse i gratis kurser.  

Arbejdsstedet er Sind Rådgivning. Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj. Sammen tilrettelægger vi en ugentlig vagt af 3 - 4 timers varighed, så den passer ind i det, du ellers skal. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte;
- Julie Krarup, jkr@sindraadgivning.dk, tlf. 21263658
- Filip Ingesman Hansen, fih@sindraadgivning.dk, tlf. 52112671

Vi glæder os til at høre fra dig og afholder løbende samtaler.  

På SINDs hjemmeside www.sindraadgivning.dk finder du yderligere information om Den Landsdækkende Telefonrådgivning.

 

 

Kontaktinformation

SIND Rådgivning
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj
Åbningstid: Efter aftale

52112671
fih@sindraadgivning.dk

Kontaktperson:
Filip Ingesman Hansen