Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter Aarhus

Sidst opdateret: 18-08-2021 01:08

Selvhjælpsgrupper er fællesskaber for mennesker, der mødes for at bearbejde en livsudfordring eller krise, de er fælles om. I Frivilligcenter Aarhus’ selvhjælpstilbud bringes mennesker sammen, så de har mulighed for at udveksle erfaringer og for at sætte ord på tanker og følelser samt mulighed for at lytte til og lære af de andre deltagere.

I en selvhjælpsgruppe mødes man og taler med andre, der står i en lignende situation som en selv. Der er tale om gensidighed og ligeværdighed, og man behandler al information med diskretion. Styrken ved en selvhjælpsgruppe er, at man er fælles om at stå i den samme situation.

En selvhjælpsgruppe mødes typisk en gang hver 14. dag, i to timer, enten sidst på eftermiddagen eller om aftenen. Der er tilknyttet en frivillig Igangsætter, som er med så længe gruppen har behov for det.

Vi opretter grupper med mange forskellige temaer, primært som selvhjælpsgrupper, men også som trivsel- og netværksgrupper. Tematisk dækker de over mange forskellige sociale og sundhedsmæssige problemstillinger.

Eksempler på temaer for en vores grupper kan være:

 • Autisme
 • ADHD
 • Afasi
 • Sorg
 • Pårørende
 • Kom Videre Mand (mænd i livskrise)
 • Skilsmisse
 • Selvomsorg - for dig der kæmper med stress, depression eller angst
 • Senior-sind - for dig der oplever udfordringer i den tredje alder
 • Kronisk sygdom
 • Grænser og selvværd

Hvis din situation ikke er nævnt, så kontakt os alligevel – måske har vi andre skrevet op, som står i samme situation.

Vi starter løbende nye grupper, når der er deltagere nok – typisk 6-8 personer.

Selvhjælpsgrupper er ikke behandling. Har du et misbrug eller en psykisk sygdom, der kræver behandling, henvises du i stedet til andre relevante tilbud.

Tilbuddet er for dig, som…

Har lyst til at dele og som samtidig kan rumme at mødes med og lytte til andres fortællinger.

Vi rummer ikke deltagere med et aktivt misbrug, eller deltagere der møder påvirket op til møderne.

Vi har primært grupper for voksne over 18 år.

Vil du være frivillig her?

Har du mod og lyst til at udfordre dine evner og erfaringer med empati og kommunikation? Synes du at gruppeprocesser er spændende? Vil du gerne blive menneskeligt beriget? Så skulle du overveje at blive frivillig Igangsætter i Frivilligcenter Aarhus’ selvhjælpstilbud!

Vi søger løbende nye Igangsættere og gruppeledere til vores grupper, der spænder vidt i emner lige fra stress og depression, trivsel for seniorer, ADHD og autisme, til sorg- og pårørendegrupper.

Den frivilliges rolle

En selvhjælpsgruppe består af mennesker, der ønsker at mødes med andre, der befinder sig i en lignende situation. Man mødes på lige fod i en selvhjælpsgruppe. Der er ikke tale om behandling, men hjælp til selvhjælp. Din opgave som Igangsætter eller gruppeleder er, at hjælpe gruppen til at opnå et fællesskab med omsorg og respekt for opfyldelse af den enkeltes behov.

Til en selvhjælpsgruppe knyttes 1-2 frivillige, som hjælper med at skabe klare rammer og ”spilleregler” for deltagernes samvær og samtale. De frivilliges primære opgave er at facilitere et fællesskab for gruppen, hvor alle føler sig set, hørt og forstået. På den måde skabes et fortroligt og trygt fællesskab, hvor de kan få vendt alle de tanker og følelser, der buldrer løs derinde. Den frivillige leder ikke gruppen, styrer ikke indholdet og tager ikke ansvar for deltagerne. Den frivillige er ej heller ekspert. Vi tror på det enkelte menneskes iboende styrke og ressource, og at de selv kan skabe positive forandringer, fordi de er eksperter i eget liv og har ressourcerne til at finde løsninger på egne problemer – med den rette støtte og opbakning fra de andre.

Den frivillige er med i gruppen så længe det giver mening og gruppen har behov for det.

Igangsætter eller gruppeleder?

I vores selvhjælpstilbud opererer vi både med begrebet Igangsætter og gruppeleder. I størstedelen af vores selvhjælpsgrupper er der tilknyttet en frivillig igangsætter, men for nogle grupper vil der være to frivillige tilknyttet, der har en mere “styrende” rolle i gruppen, og ofte er “klædt ekstra på”. Dem kalder vi gruppeledere. Vi bruger begrebet gruppeledere til vores Autisme-, ADHD- og afasi-netværksgrupper, samt børnegrupper.

 

Hvad får du som Igangsætter eller gruppeleder?

 • Frivilligt ulønnet arbejde med mening!
 • Igangsætterkursus, hvor du bliver klædt på til rollen som igangsætter
 • Løbende sparring med koordinatorer og de andre frivillige
 • Mulighed for supervision ved en professionel fagperson
 • Tilbud om spændende kurser og arrangementer

Vi forventer, at du er afklaret omkring din egen person og er i stand til at lytte og have en oprigtig interesse for dine medmennesker.

Kontaktinformation

Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Åbningstid: 10-15

60545837
selvhjaelp@frivilligcenteraarhus.dk