Selvhjælpsgrupper for voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelt misbrug i barn- og ungdommen, eller pårørende

Sidst opdateret: 05-01-2023 01:01
Hvad er en selvhjælpsgruppe?

En selvhjælpsgruppe er et struktureret og støttende tilbud, hvor du udover at fortælle om dig selv får mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med lignende udfordringer som dig. I gruppen er dine erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation. Der er ikke tale om et terapiforløb, men en gruppe af ligesindede, der deler erfaringer omkring emner, der er aktuelle i livet her og nu.

Hvem kan være med?

Vi har grupper for mænd, for kvinder og for pårørende. Fællesnævneren i alle grupper er, at man enten selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller er pårørende til en, der har.

Værd at vide

I en selvhjælpsgruppe mødes du med de samme mennesker hver gang på forudbestemte tidspunkter. Der er maks. 8 deltagere i gruppen samt en eller to frivillige gruppeledere. Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

Kernen i en selvhjælpsgruppe er erfaringsudvekslingen mellem dig og de andre deltagere. De frivillige gruppeledere sætter rammerne for den gode dialog. De har viden om seksuelle overgreb og senfølger, og er vant til at tale om emner, der kan være svære eller sårbare. Det er de frivilliges opgave at skabe en god og tryg stemning og sørge for den gode, lyttende og respektfulde dialog i gruppen.

Inden du kan starte i en selvhjælpsgruppe, skal du til en afklarende samtale, som blandt andet skal sikre, at du er klar til gruppen. Her kan du fortælle lidt mere om dig selv, og vi kan fortælle om selvhjælpsgruppens indhold, rammer, gruppelederne og tavshedspligten.

Alle gruppemøder finder sted i CSM Midt Nords egne lokaler.

Kontakt Mette Møller Løvstad, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at deltage i en selvhjælpsgruppe. 

Tilbuddet er for dig, som…

 • Er over 18 år og har senfølger efter at have været udsat for seksuelt misbrug i barn- eller ungdommen. Desuden er tilbuddet for pårørende til voksne misbrugte, det kan være partnere eller forældre.

Vil du være frivillig her?

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen?

Har du en god ansvarsfølelse og en psykisk robusthed?

Er du i besiddelse af en evne til at møde dine medmennesker i øjenhøjde?

Har du mod på at håndtere svære samtaler og problemstillinger?

Så er det DIG vi har brug for!

Din funktion

Du vil blive en del af et engageret team af både frivillige og ansatte. Vores frivillige løser opgaver inden for en række forskellige tilbud:

Der er en høj grad af medbestemmelse omkring, hvilke opgaver du kunne byde ind på. Det afhænger både af, hvad du selv brænder for, hvilke kompetencer du har, og hvor vi har brug for flere frivillige kompetencer.

Du vil blive klædt grundigt på til opgaven gennem kursus, sparring og løbende supervision. Alle nye frivillige skal gennemgå et introkursus.

På kurset vil du:

 • Blive introduceret til CSM Midt Nord; hvem er vi, og hvilke tilbud har vi til målgruppen
 • Få en grundig introduktion til målgruppen, seksuelle overgreb, senfølger, traumer og vores mentaliserende tilgang.
 • Blive undervist i den pædagogiske tilgang, retningslinjer og erfaringer.
 • Få mulighed for at afprøve bl.a. chatrådgivning i praksis
Formålet med at være frivillig hos CSM Midt Nord

Der er meget skam, skyld og tabu forbundet med seksuelle overgreb, og derfor ved vi, at mange er alt for længe om at dele sine oplevelser, tanker og følelser med andre. Derfor er det en af vores vigtigste opgave at tage godt imod enhver ny, der finder modet til at kontakte os. Det gælder uanset, om vedkommende dukker op i caféen, ringer til os i telefonrådgivningen eller skriver til os i chatrådgivningen. Efterfølgende er det vores vigtigste opgave at skabe rammerne for, at vores brugere kan møde ligesindede, få rådgivning og indgå i trygge og nærværende samtale med hinanden og med frivillige og ansatte.

Vi tilbyder
 • Løbende tilbud om faglige og sociale arrangementer
 • Sparring og feedback på det rådgivende arbejde
 • Supervision ved psykolog
 • Et givende og støttende fællesskab med andre engagerede frivillige
 • En grundig indføring i målgruppen og dens udfordringer
 • En grundig indføring i de opgaver, du skal varetage
Vores forventninger til dig
 • Du har flair for eller erfaring med støttende og udviklende samtaler
 • Du har en evne til at sætte dig i andre menneskers sted – måske lidt ud over det sædvanlige
 • Du er afklaret med din egen situation og har arbejdet med dig selv, hvis du selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndom eller voksenliv
 • At du kan deltage på introkursus, og at du generelt er indstillet på at prioritere faglige arrangementer og månedlig supervision for at være bedst mulig klædt på til at modtage målgruppen
 • At du kan forpligte dig til at have en vagt hver eller hver anden uge
 • At du kan forpligte dig i minimum et år. Dette af hensyn til vores målgruppe, for hvem det kan tage tid at opbygge tillidsfulde relationer
Hvem er vi?

Vores team af frivillige er i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde og kompetencer. Nogle frivillige har selv været udsat for seksuelle overgreb eller har på anden måde været berørt af seksuelle overgreb – Et krav er, at de har været i behandling og er afklaret med deres egen situation. Vi har brug for både frivillige med og uden egen-erfaring med seksuelle overgreb i barndommen.

Kontakt os for at høre mere

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen? Kontakt daglig leder Mette Løvstad for at høre mere om at være frivillig hos os.

Interesserede inviteres til en samtale, hvor du får lejlighed til at fortælle lidt om dig selv, og vi fortæller lidt om CSM Midt Nord, og hvad det indebærer at være frivillig hos os.

Bemærk at der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Kontaktinformation

CSM Midt Nord
Skolebakken 5, 8000 Aarhus C
Åbningstid: mandag 16:30-19.30, tirsdag og torsdag 10-14

24245095
mml@csm-midtnord.dk

Kontaktperson:
Mette Møller Løvstad