Samværs- og selvhjælpsgrupper for udviklingshandicappede/sent udviklede kvinder mellem 45-65 år

Sidst opdateret: 18-08-2021 12:08

Er du udviklingshandicappet kvinde mellem 45-65 år? Og kender du til følgende?

 • Fysisk kan du ikke helt det samme som før. Du kommer ikke så meget ud blandt andre, og måske er du stoppet med at arbejde
 • Dine forældre er gamle og har svært ved at hjælpe dig på samme måde som før
 • Du bor enten alene eller sammen med en partner, men har brug for at tale med andre, der ved hvordan det er at være kvinde i alderen mellem 45-65
 • Du kan godt tænke dig at snakke med andre i samme situation.

Glæden tilbyder, at du kan komme i en lille gruppe med andre, der har det på ligesom som dig.

Gruppelederne sørger for at det er et trygt og rart om det, der er svært. For at hjælpe dig i samtalen vil vi lave aktiviteter sammen, fx lave mad eller tale med en præst.

Formålet er, at du taler med andre om det, der kan være svært som kvinde. Vi sikrer fortrolighed, og alle har naturligvis tavshedspligt.

Når du deler dine tanker med andre, kan du opdage, at andre har det på samme måde. Dette er en stor lettelse og glæde, og kan gøre, du ikke er så ensom som før.
Det vil være 6-8 gange ca. 2-3 timer pr gang.

Det vil foregå sidst på eftermiddagen.

Inden opstart får du en samtale med Jens og Charlotte fra Glæden.

Det hele finder sted i Klostergade 37, 8000 Aarhus C i KlostergadeCentret.

Kontakt Jens Christensen, daglig leder af Glæden,

telefon 24 49 02 72 eller 53 64 02 72

mail: ufb.jens@gmail.com.

Tilbuddet er for dig, som…

Er udviklingshandicappet kvinde mellem 45-65 år og kender du til følgende:

 • Fysisk kan du ikke helt det samme som før. Du kommer ikke så meget ud blandt andre, og måske er du stoppet med at arbejde
 • Dine forældre er gamle og har svært ved at hjælpe dig på samme måde som før
 • Du bor enten alene eller sammen med en partner, men har brug for at tale med andre, der ved hvordan det er at være kvinde i alderen mellem 45-65
 • Du kan godt tænke dig at snakke med andre i samme situation.

Vil du være frivillig her?

FRIVILLIGE GRUPPELEDERE SØGES TIL NYT PROJEKT

Har du livserfaringer, som du gerne vil bruge til at sætte en personlig udvikling i gang for kvinder 45+ med udviklingshandicap?

Baggrund:

Udviklingshandicappede forventede levealder er 14 år kortere end normalbefolkningens. Det betyder at deres aldersbetingede problemer starter i alderen 45-65.

Deres primære netværk er svagt, når de mister forældre; de har sjældent børn, der kan sikre et nyt generationsnetværk; hvis de bor sammen med en partner, der også er socialt udsat, kan de ikke støtte sig op ad vedkommende.

Ligesindede fra målgruppen kan de spejle sig i, men de kan kun begrænset fungere som støtte følelsesmæssigt og kognitivt.

Deres sekundære netværk i fx. arbejdslivet mister de tidligt, da de ofte ikke kan arbejde til pensionsalderen. De kan ikke, som andre, følge med og deltage i samfundets tilbud til seniorer, da de følelsesmæssigt og kognitivt ikke har ressourcer nok.

Vi har brug for frivillige gruppeledere, der kan relatere sig til aldersbetingede problemstillinger:

 • Du skal være medmenneske og kvinde
 • Sammen med Glæden kan du være med til at sætte gang i en udviklingsproces, der kan virke forløsende, give livsmod og opbygge fællesskab
 • Du skal være lyttende, nysgerrig og neutral, men ikke bange for at bruge dine livserfaringer.
 • Du skal sørge for at skabe et fortroligt rum for gruppedeltagerne.
 • Der vil være 3-4 deltagere og 2 gruppeledere. Det vil foregår sidst på eftermiddagen.

Tidsforbrug: 3 timer til introduktion, ca.16 timer (6-8 gange, typisk eftermiddage i hverdagene) i gruppen og 2 timer til evaluering.

Start: Forløbet starter når corona-restriktionerne gør det muligt.

Du får en grundig introduktion til opgaven og sparring undervejs. Du får brugt dine livserfaringer og er med til at give sårbare får et bedre liv. Det foregår med udgangspunkt i Klostergadecentret i Aarhus C.

Kontakt Jens Christensen, daglig leder af Glæden,

telefon 24 49 02 72 eller 53 64 02 72

mail: ufb.jens@gmail.com.

Kontaktinformation

Glæden
Klostergade 35, 8000 Aarhus C
Åbningstid: 9-14

24490272
ufb.jens@gmail.com

Kontaktperson:
Jens Christensen