Recoveryskolen - Psykiatriens Hus

Sidst opdateret: 10-11-2021 01:11

Recoveryskolen er et undervisningstilbud, hvor alle bidrager med egne livserfaringer og sammen finder ny inspiration og nye handlemuligheder. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle. De forskellige vinkler og perspektiver skaber rum for en mellemmenneskelig forståelse af alle livets processer.

Alle borgere i Aarhus Kommune er velkomne! Borgere med og uden psykisk sårbarhed, fagprofessionelle, pårørende og netværk deltager på lige fod og lærer sammen. Kurserne er gratis og åbne for alle, der interesserer sig for recovery, velbefindende og livsudvikling.

Recoveryskolen har til huse i Psykiatriens Hus, som er et tværsektorielt tilbud med kommunale tilbud og indsatser, regionale tilbud og indsatser samt tværsektorielle tilbud og samarbejdsopgaver.

Tilbuddet er for dig, som…

Ønsker at bidrage med egne livserfaringer og sammen med andre finde ny inspiration og nye handlemuligheder i forskellige undervisningsforløb.

Kontaktinformation

Psykiatriens Hus, Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Aarhus Kommune
P. P. Ørums Gade 9-11, bygning 12, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Mandag til fredag kl. 8.00-15.00

41872468


Kontaktperson:
Marianne Honoré Andersen