Qnet Aarhus

Sidst opdateret: 18-08-2021 01:08

Q-net er Røde Kors tilbud om efterværn for kvinder, der har været udsat for vold, og som i tiden efter f.eks. et ophold på krisecenter, har brug for social eller praktisk støtte samt fællesskab med andre kvinder i samme situation.

Den mest hyppige aktivitet er én-til-én samvær/besøg. Det er fx gennem samtale, praktisk hjælp i den nye lejlighed, følgeskab til kommunen, en tur på café m.m.

Q-net skaber netværk og fællesskab for voldsramte kvinder og deres børn gennem fx fællesspisning, en tur på museum, til Legoland eller ud i det grønne med madpakke. Med Q-net kan der skabes nye relationer, hvis man kommer langvejs fra og er flyttet til en ny by for at komme væk fra volden, men også hvis man er blevet i kendte omgivelser.

Tilbuddet er for dig, som…

er kvinde, og som har været udsat for vold.

Vil du være frivillig her?

Hvilke forventninger er der til den frivillige?
Du skal kunne indgå i en relation med en kvinde og hendes barn/børn med et åbent sind.
Du har lyst til at hjælpe andre mennesker og har overskuddet og tiden til det.

Hvornår og hvor ofte mødes man og hvor lang tid ad gangen?
Som frivillig i Q-net skal du kunne afsætte to timer om ugen - hvilke dage og hvornår, aftaler du med den kvinde, som du hjælper. Der er også behov for at afsætte nogle aftentimer ca. en gang om måneden til et fællesarrangement.

Hvis man melder sig som frivillig, hvad kan man så forvente?
Som frivillig i Q-net bliver du matchet med en voldsramt kvinde og støtter hende og evt. børn. Du bliver en del af et netværk af frivillige og vil blive tilbudt spændende og relevante kurser, temadage og erfaringsudveksling.

 

Kontaktinformation

Røde Kors
Nørre Alle 32, 8000 Århus
Åbningstid: 15-22

61130931
qnet.aarhus@rodekors.dk

Kontaktperson:
Anna Katrin Gudbrandsdottir