Qnet Aarhus

Sidst opdateret: 15-02-2022 12:02

Målgruppe

Qnet er for kvinder og deres eventuelle børn, som flytter fra et krisecenter ud i egen bolig. Qnet er også for voldsudsatte kvinder visiteret via kommuner, Mødrehjælpen, Lev Uden Vold eller andre relevante parter. Målgruppen henvises således primært gennem fagprofessionelle instanser, men Qnet modtager også i mindre grad henvendelser direkte fra voldsudsatte kvinder. Her vurderes altid om et frivilligt tilbud er det rette, ud fra den enkelte kvindes situation. Qnet er ikke for kvinder, der stadig er i et voldeligt forhold eller er i akut krise. Her henvises altid til en fagprofessionel indsats som fx krisecenter.

Mentorordning

I Qnet tilbyder vi mentorforløb, hvor den voldsudsatte kvinde matches med en frivillig kvinde. De mødes derefter fast ca. et par timer om ugen. Den frivillige kan være en fortrolig samtalepartner, en sparringspartner, en bisidder og en, der kan assistere med praktisk hjælp. Relationen sammensættes under hensyntagen til kvindernes ønsker, herunder alder, behov for støtte og familieforhold, og indledes ideelt set, mens kvinden endnu er på krisecenteret. Mentorforløbet er baseret på princippet om hjælp til selvhjælp.

Netværksaktiviteter

Mentorordningen suppleres med netværksaktiviteter, også kaldet Qcafé i Aarhus, faciliteret af de frivillige. Her er der mulighed for at kvinderne (med deres eventuelle børn) mødes på tværs af de enkelte mentorforløb. Qcaféen kan også anvendes af kvinder (og deres eventuelle børn), som ikke har et behov eller ønske om at være i mentorforløb. I qcaféen indgår ofte fællesspisning og har som udgangspunkt en social funktion, men kan også blot være et pusterum for kvinder og børn. Qcaféen kan også have oplysende eller debatskabende karakter. Qcaféen planlægges i samråd med de deltagende kvinder og børn, men det vil typisk være de frivillige, som står for organiseringen.

 

Tilbuddet er for dig, som…

Er kvinde og har været udsat for vold.

Vil du være frivillig her?

Hvilke forventninger er der til den frivillige?
Der er mulighed for at være en del af Qcafé teamet eller at være mentor. Fælles er du skal have et overskud og motivation til være der for kvinder (og deres børn) som har været udsat for vold. Empati, rummelighed og et lyttende øre er værdier der er sat i højsædet. Det forventes ligeledes at du kan deltage til månedlige sparringsmøder, supervision, grundforløb.

Hvornår og hvor ofte mødes man og hvor lang tid ad gangen?
Som frivillig i Q-net skal du kunne afsætte 2-3 timer om ugen. Som mentor aftales det praktiske med den kvinde du matches med, så det passer med jeres skema. Hvis du er frivillig i Qcaféen skal du kunne deltage mindst 1-2 gange om måneden. Derudover er der det ovenstående sparringsmøde som er obligatorisk.

Hvis man melder sig som frivillig, hvad kan man så forvente?
Som frivillig i Q-net bliver du en del af et stærkt netværk af frivillige kvinder i alle aldre. Du bliver tilbudt spændende og relevante kurser, temadage og erfaringsudveksling.

 

Kontaktinformation

Røde Kors
Nørre Alle 32, 8000 Århus

40470224
qnet.aarhus@rodekors.dk

Kontaktperson:
Katharina Kappel Schorlemmer