Psykologsamtaler - pårørende til demensramte

Sidst opdateret: 30-06-2022 11:06
Psykologsamtaler er et tilbud til dig som pårørende, når du er klar til at se på dine egne reaktioner og se på dit liv med nye øjne.

Fokus vil være på det, du selv kan gøre noget ved og det, du må øve dig i at acceptere. Psykologsamtaler kan være en hjælp, hvis sorgen forbundet med demenssygdommen virker uoverskuelig eller overvældende.

Samtaler med psykologen kan dreje sig om, at:
  • Give slip på det, der var engang og håndtere et gradvist tab
  • Håndtere svære følelser og tanker
  • Tage ansvar for sig selv som pårørende
  • Forstå og indstille sig på et liv med demens
  • Kommunikere på nye betingelser

Der gives som udgangspunkt én samtale, og efter en konkret individuel vurdering evt. et forløb.

Tilbuddet er for dig, som…

  • Pårørende til en demensramt

Kontaktinformation

DemensHjørnet
Kannikegade 18 , 8000 Aarhus C
Åbningstid: Mandag til fredag fra kl. 9.00 - 16.00

87131937
demenshjoernet@mso.aarhus.dk