Primus Motor - mentorordning for løsladte

Sidst opdateret: 23-06-2022 02:06
Primus Motor er en mentorordning for løsladte, som skal sikre en god overgang fra fængsel til frihed.

Ca. 6.000 personer løslades hvert år fra de danske fængsler efter at have afsonet deres straf. Den løsladte står ofte i en svær situation, når han eller hun kommer ud fra fængslet, og tiden lige efter
løsladelse er højrisikofyldt i forhold til at begå ny kriminalitet. Dette skyldes ofte, at den løsladte har dårlig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, ringe økonomi, usikre boligforhold, sundhedsproblemer samt et begrænset socialt netværk.

En frivillig mentor kan være med til at øge livskvaliteten og dermed styrke personens chancer for en kriminalitetsfri tilværelse.

Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål. En mentor kan hjælpe med at navigere den nye dagligdag og derigennem mindske det kaos, det kan være at vende tilbage til et liv udenfor murerne, og kan bl.a. støtte op om job- og boligsøgning og være en tillidsfuld sparringspartner og følgeven til nye netværk .

Mentortilbud:

  • Primus Motor er et mentortilbud til dig fra Røde Kors, hvor du får tilknyttet to frivillige mentorer, som du mødes med ugentligt.
  • Mentorerne følger dig i op til et år efter din løsladelse og Primus Motor fokuserer på dine ønsker for fremtiden.

Tilbuddet er for dig, som…

  •  vil ændre dit liv og står overfor din sidste tid af din afsoning – typisk 4-6 måneder før løsladelse

Vil du være frivillig her?

Som mentor er det vigtigt, at du besidder en god portion livserfaring og menneskeligt overskud. Vi ser gerne, at du:

  • Bor i eller omkring Aarhus
  • Er 25 år eller derover
  • Har tre til fem timer hver anden ugen, hvor du gerne vil gøre en forskel
  • Gerne vil arbejde sammen med en medmentor om deltageren
  • Vil indgå i et mentornetværk og modtage supervision

Det er en fordel, hvis du har et veludviklet netværk, kendskab til de offentlige systemer, har ben i næsen og er god til menneskelige relationer.

Endelig er det vigtigt at du er afklaret med at opgaven som mentor ikke kun drejer sig om at være frivillig i tre måneder, men at forløbet kan vare op til 1,5 år.

For at blive mentor skal du godkendes af kriminalforsorgen og kunne fremvise en ren børneattest. Som mentor er du anonym og du får udleveret en telefon af Røde Kors.

Vi klæder dig på med kurser og sparring, og du bliver en del af Røde Kors´ landsdækkende fællesskab af frivillige.

Kontaktinformation

Røde Kors
, 8000 Aarhus


rikdau@rodekors.dk

Kontaktperson:
Rikke