Patientbesøg - Patientstøtter

Sidst opdateret: 26-05-2021 11:05

Røde Kors Aarhus' patientstøtte aktivitet Patientbesøg, er et samarbejde med AUH om at skabe tryghed og tilbyde støtte til patienter på afdelingen for ældresygdom. De frivilliges indsats erstatter ikke det professionelle personales opgaver, men skal ses som er supplement af en social, praktisk og medmenneskelig karakter.

Patientstøtternes opgave er at sikre at patienterne får et godt og trygt ophold på afdelingen. Det gør den frivillige ved at tage sig tid og skabe ro, hygge og tryghed på den enkelte stue eller i fællesrummet. Patientstøtte er derfor ikke et tilbud om en fast besøgsven, men et tilbud om selskab og hyggelige stunder i den tid man er indlagt.

Tilbuddet er for dig, som…

Er patient på AUH's afdeling for ældresygdom.

Vil du være frivillig her?

Som patientstøtte er du ikke tilknyttet én patient. Derimod aftaler du fra gang til gang med afdelingens personale, hvor dit besøg vil gøre mest gavn den pågældende dag.

Som frivillig patientstøtte varierer dine opgaver fra besøg til besøg. Det der går igen er din tilstedeværelse og evne til at samtale om hverdagsemner, også med patienter som er kognitivt svækkede.

Dine opgaver kunne være, men er ikke begrænset til at:

  • Følge patienter til og fra spisestue samt evt. spise aftensmad sammen med dem
  • Agere pårørende og følge patienter til undersøgelse
  • Være behjælpelig ved arrangementer på afdelingen f.eks. musikarrangementer og gudstjenester
  • Igangsætte aktiviteter for patienter i samarbejde med personalet,  f.eks. oplæsning af avis, kreative tiltag osv.
  • Samarbejde med personalet i forbindelse med måltider, mellemmåltider og uddeling af drikkevarer
  • Være med til at markere højtider og mærkedage f.eks. med ophængning af pynt

Som frivillig forventes det, at du har mulighed for at være til stede minimum 2 x om måneden på afdelingen for ældresygdomme

Kontaktinformation

Røde Kors Aarhus
Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C
Åbningstid: 09:00-15:00

86122460
aarhus.patientbesoeg@rodekors.dk