Psykologtilbud til pårørende

Sidst opdateret: 11-07-2022 12:07
Når sygdom rammer, påvirker det den enkelte, hele familien og det tætte netværk. Mange pårørende oplever et meget stort ansvar og omfattende forandringer. Er du pårørende til en med fysisk langvarig sygdom, kan du henvende dig til os.

Vi har flere forskellige tilbud - både individuelt og i grupper. Formålet med tilbuddet er, at opnå overskud til at forblive en god omsorgspårørende for din nærtstående, samtidig med at du tager godt vare på dig selv.

Lige nu tilbyder vi følgende 4 tilbud:

PårørendeCafé:

PårørendeCaféen er åben én gang om måneden.
Der vil være en oplæg om dét at være pårørende, og du vil få information om de forskellige støttemuligheder, der findes i kommunen.
Her har du også mulighed for at møde andre pårørende, som du kan dele og udveksle erfaringer med.

SOS - Samvær Omsorg Støtte for pårørende:

5 ugers kursusforløb med fysisk fremmøde. Vi mødes i en gruppe med andre pårørende 1 gang ugentligt a 2 timer. Mødegangene består både af små, relevante oplæg, aktiv dialog og samtaler om det, du er optaget af. Du vil få tilbudt en individuel samtale i forbindelse med afholdelse af kurset. Se video om  SOS til pårørende.

LUP - Livet som Ung Pårørende:

Gruppeforløb bestående af 5 mødegange én gang om måneden. Forløbet er for pårørende op til ca. 30 år. Der er løbende optag, dvs. du kan deltage på kurset umiddelbart efter du henvender dig til os.
Du vil få tilbudt en individuel, indledende samtale.

KIS - Kort individuelt samtaleforløb til pårørende:

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på nogle af vores ovenstående forløb, er der mulighed for, at du kan få op til 3 individuelle samtaler, hvor vi sammen undersøger hvilke andre muligheder der er for at imødekomme dine behov i din nuværende situation.

TILMELDING:

Du kan selv henvende dig via kontaktformularen på vores hjemmeside, eller din læge eller sygehus kan formidle kontakten.

Vil du høre mere er du velkommen til at ringe til os på tlf. 87 13 40 35.

Tilbuddet er for dig, som…

  • er over 18 år og pårørende til en med fysisk langvarig sygdom, som også er over 18 år.

Kontaktinformation

Folkesundhed Aarhus, Midt
P. P. Ørums Gade 11, bygning 20A, 8000 Aarhus C
Åbningstid: PårørendeCaféen er åben én gang om måneden

87134035
folkesundhed@mso.aarhus.dk