Omsorgscenter Pitstop, Røde Kors

Sidst opdateret: 06-10-2022 01:10
Pitstop er et omsorgscenter, for hjemløse og funktionelt hjemløse, som drives af Røde Kors Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune.

Stedet drives af en forstander, to deltidsansatte og frivillige.

Pitstop tilbyder syge hjemløse eller funktionelt hjemløse over 18 år et ophold på to til tre uger for at genvinde kræfter, restituere og få ro i en hård hverdag.

Borgerne skal kunne være alene og varetage personlig hygiejne selv. Pitstop er bygget op i hjemlige rammer og har otte eneværelser. Opholdet er gratis (kost og log) og man må have et funktionelt misbrug uden at forstyrre andre borgere.

Pitstop samarbejder med socialsygeplejersker, gadesygeplejersker, forsorgshjem, hjemmesygeplejen, akutteam, det opsøgende team, myndighed, kirkens korshærs varmestue, værestedet samt væresteder for grønlændere m.fl.

Ring til os, så tager vi en snak om borgeren er i målgruppen.

Tilbuddet er for dig, som…

  • Er hjemløs eller funktionelt hjemløs, over 18 år og er selvhjulpen.

Målgruppen er udskrevne patienter eller borgere, som ved et ophold på Pitstop kan forebygge en genindlæggelse/indlæggelse.

Det kan også være borgere, der har behov for restitution efter en sygdomsperiode, et længerevarende misbrug eller borgere, der har fået dårlig ernæring i en periode og lejligheden er for kaotisk til at være i.

Vil du være frivillig her?

At være frivillig på Omsorgscenter Pitstop betyder, at være der for vores borgere. At skabe trygge og gode rammer for alle, der kommer for at restituere.

En typisk vagt på Pitstop inkluderer, men er ikke begrænset til:

  • Snakke med borgerne om løst og fast, lytte til frustrationer og dele glæder
  • Sidde i ro sammen
  • Spille et spil
  • Lave mad sammen
  • Hygge
  • Gå tur
  • Deltage i praktiske gøremål

Rammen for at være frivillig på Pitstop er minimum en vagt hver 3. uge. Typisk er vagten af 3-6 timers varighed. Du får introduktion og prøvevagter sammen med erfarne frivillige.

Du kan som frivillig altid kontakte en bagvagt, som kan støtte og rådgive.

Pitstop har 2 gode aktivitetsledere, som sammen med lederen, står for jer frivillige

Som frivillig deltager du i frivilligmøder cirka hver anden måned, der er tilbud om supervision og frivillige aktiviteter/kurser i Røde Kors Aarhus.

Som frivillig lærer du meget om relationer, kommunikation, egne og andres grænser, medmenneskelighed, får praktisk viden om livet som hjemløs/udsat i Danmark. Du vil møde mange mennesker, som er meget taknemmelige for tilbuddet og den frivillige indsats. Samtidig er der mulighed for et fælleskab i Røde Kors med andre frivillige og spændende aktiviteter.

Kontaktinformation

Pitstop Røde Kors
Søndervangen 91, stuen, 8260 Viby j
Åbningstid: 8.30-15

71998874
aarhus.pitstop@rodekors.dk

Kontaktperson:
Anita Knudsen