Netværksgruppe for forældre til børn/unge med psykiske udfordringer

Sidst opdateret: 06-06-2021 10:06

Der er mange i din situation, som – måske som dig – går alene med tanker og problemer, der kan virke uoverskuelige og til tider uløselige.

Derfor er denne netværksgruppe et tilbud til dig, som jo er barnets/den unges ressourceperson.

Alene kan vi ikke så meget! Men sammen kan vi rigtig meget, når vi fælles tager hul på problemerne og kommer over den svære tærskel, som det er at snakke åbent og konkret om dem.

Gruppen har haft løbende optag hen over årene af nye pårørende, så den til stadighed er i en fremadskridende proces, som styrker udviklingen hos den enkelte deltager.

Med de erfaringer gruppen rummer, finder også du et sted, hvor du får indsigt og redskaber til at klare hverdagen og fremtiden. En fremtid, hvor du ikke står alene længere.

Tilbuddet er for dig, som…

søger hjælp og støtte hos andre forældre, som lever med udfordringer, som du kender. Du vil gennem samtalerne i gruppen erfare, hvordan andre forældre griber lignende udfordringer an, så du på den måde får redskaber til at klare hverdagen - og at passe på dig selv.

Kontaktinformation

Bedre Psykiatri Aarhus
Horsevænget 97, 8310 8310 Tranbjerg J

30250258
roesen@terapiogcoaching.dk

Kontaktperson:
Sanne Roesen