Muhabet Aarhus

Sidst opdateret: 10-09-2021 11:09

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk, hvoraf en stor del er traumatiserede, som følge af krigs– og flugtoplevelser. Der er samtidig et fokus på, at målgruppen ofte føler sig isolerede og ensomme - og har brug for støtte til at blive inkluderet i et socialt samvær og blive en del af et fællesskab. Vi har i gennemsnit besøg af 30 gæster om dagen. Værestedet bygger på gæstebudstanken og er et tilbud om fællesskab og styrkende socialt samvær. Tilbuddet er gratis, anonymt og uden visitering eller henvisning. Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle – og de praktiske opgaver udfører vi i fællesskab og med udgangspunkt i inddragelse af alle. Muhabet Aarhus er centralt placeret i Aarhus by med gode busforbindelser til hele Aarhus og omegn.

Tilbuddet er for dig, som…

Har brug for et sted i trygge og vante omgivelser, hvor det er muligt at indgå i en social sammenhæng med andre gæster, hvis baggrund ligner ens egen. Det er muligt at tale ens eget sprog, drikke en kop kaffe, spille et spil, få mulighed for samtale, udflugter, museumsbesøg og meget mere. Muhabet er fortrinsvis for kvinder og mænd med en anden etnisk baggrund, som lider af psykisk sygdom/sårbarhed.

I Muhabet anerkendes gæsternes individuelle kulturelle baggrund ved, at maden, der serveres, er inspireret af forskellige landes madkulturer, og den musik, der spilles, stammer fra de enkelte gæsters oprindelseslande.

De ansatte og frivillige i Muhabet er garanter for et anerkendende og rummeligt miljø, hvor gæsterne har mulighed for at definere sig som andet og mere end klienter/patienter, der har behov for hjælp. I Muhabet kan man træde ind i gæsterollen som alle er fortrolige med.

I Muhabet er der god tid til at lindring og måske bedring. Der er ingen handleplaner eller tidsfrister. Den daglige åbningstid er med til at sikre kontinuitet og struktur på en for mange udflydende hverdag, ofte med dårlig nattesøvn, manglende overskud til at opsøge andre mennesker eller klare de mest basale huslige gøremål. Vores faste rammer kan være med til at skabe den tryghed som skal til for at træde ‘ud i verden’.

At komme ud af døren, møde andre, spise et måltid sammen, få grinet og snakket og måske få lidt råd og vejledning, kan medvirke til at hverdagen bliver lidt mindre mørk, uoverskuelig og ensom.

Alle bliver budt velkommen og får tilbudt en kop te eller kaffe. Man har mulighed for at deltage i fælles spisning og aktiviteter. Ved særlige arrangementer inviteres familien, som ofte også påvirkes af, at mor eller far lider af depression, eftervirkninger fra krigstraumer eller anden form for psykisk lidelse eller sårbarhed. Vi søger så vidt muligt at rumme alle, som har brug for os og som har mod på det kærlige samvær, som Muhabet står for.

Vil du være frivillig her?

”Muhabet” betyder ”kærligt samvær”. I Muhabet er respekt for fællesskab og forskellighed uomgængelige værdier og både gæster, ansatte og frivillige bidrager med det de er gode til.

I Muhabet er de frivillige en stor, og vigtig, del af stedet for både de ansatte - og stedets gæster. Vi søger frivillige, der har lyst til at være med til at varetage værtsfunktionen i Muhabet. Arbejdet indebærer først og fremmest støttende samvær med stedets gæster gennem samtale og hygge. For eksempel ved brætspil eller kreative projekter med gæsterne. Opgaverne er primært i samværet med gæsterne, men derudover hjælper vi hinanden med at løse forskellige praktiske opgaver ud fra evner og interesser fx som sproglig formidler eller hjælpe i køkkenet til det daglige fællesmåltid.

Praktiserer du et ekstra sprog som farsi, somalisk, kurdisk, tyrkisk eller arabisk er det derfor en bonus, men er ikke et krav for at være frivillig i Muhabet.

Det frivillige arbejde drejer sig om tidspunktet 12-16, hvor Muhabet dagligt har åbent (på nær onsdag). Som frivillig kan man have en fast dag om ugen fra 11.30 – 16.30.

Vi ser gerne at frivillige i Muhabet er modne, over 23 år og psykisk robuste.

Det får du ud af at være frivillig i Muhabet:

  • Erfaring i at arbejde i et multikulturelt miljø og med mennesker der er psykisk sårbare
  • Være en del af et unikt fællesskab for en udsat gruppe i Aarhus
  • Erfaring med arbejdet inden for flygtninge- og integrationsområdet
  • Mulighed for at bruge dine sproglige kompetencer i en tryg kontekst

Kontaktinformation

Muhabet Aarhus
Skolebakken 11, kld. tv, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Åbningstider: man., ons., og fre. mellem kl. 12-16

86181812
info@muhabet-aarhus.dk

Kontaktperson:
Daglig leder, Mette Jensby Mortensen