Mentorbarn - Relationer for livet

Sidst opdateret: 13-12-2021 02:12

Mentorbarn er en dansk organisation, der arbejder for at give udsatte og anbragte børn og unge en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnene sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, hvornår det er tid til at flytte hjemmefra, søge arbejde osv.

Mentorbarns primære målgruppe er børn og unge, der er anbragt på institution, men derudover kan der i samarbejde med socialrådgiveren i familieafdelingen også være tale om børn der f.eks. er anbragt i familiepleje eller som bor hjemme. Fælles for børnene er, at der vurderes, at de kunne have gavn af ekstra (stabilt) netværk og ekstra livsvidner i deres liv. Din rådgiver i Familieafdelingen kan tilmelde dig. Din rådgiver indhenter samtykke fra din mor og/eller far, der har forældremyndigheden. Du skal bare sige det til din kontaktpædagog eller til din rådgiver. Det er let.

Mentorbarn finder "bonus-tanterne og onklerne" til børn og unge, der har behov og lyst til dette. Disse mennesker gør dette helt frivilligt og er indstillede på, at de inviterer et menneske ind i deres liv/familie. Håbet er, at relationen bliver varig.

Tilbuddet er til dig som måske selv er har indset, at du mangler nogle stabile voksenrelationer i dit liv, fordi du nærmer dig tidspunktet, hvor du selv træder ind i voksenlivet, eller måske er du yngre og der er professionelle pædagoger eller socialrådgivere, som har tænkt, at det ville du have glæde af. Måske ser du, at de andre på den institution hvor du bor, bliver hentet af deres moster engang i mellem og tager i skoven med hende, og du tænker, at det gad du også godt du havde muligheden for.

 

Tilbuddet er for dig, som…

Mangler ressourcestærke betydningsfulde voksne i dit liv og f.eks. er anbragt på børnehjem eller opholdssted eller som bor hjemme, men hvor din familie har en åben sag ved familieafdelingen i kommunen.

Vil du være frivillig her?

Som frivillig mentorfamilie hos Mentorbarn skal du være moden og robust og være indstillet på, at du lukker et andet menneske ind i dit liv mhp. at det er resten af livet. Det er ikke vigtig hvordan din familie konstellation er, men det er vigtigt at alle i familien er med på at blive mentorfamilie. Du skal kunne være i stand til at mentalisere og rumme den bagage der kan følge med det barn/ung du får ind i dit liv. Du skal kunne samarbejde med de professionelle i barnets liv i det omfang, der er nødvendigt for at barnet trives i relationen.

Vigtigst af alt skal du være omsorgsfuld og have rene straffe/børneattester og være villig til at indgå i supervision og undervisning i Mentorbarns regi.

Kontaktinformation

Mentorbarn - Relationer for livet
Orla Lehmannsgade 1A, 8000 Vejle

29612529
jannie@mentorbarn.dk

Kontaktperson:
Jannie Bertz