LIVSKRAFTs Cool Camp for unge søskende med en bror eller søster ramt af kræft

Sidst opdateret: 27-01-2022 02:01

Skal dit barn GRATIS med på LIVSKRAFTs Cool Camp for unge søskende i juli?

Cool Camp for unge søskende er et unikt lejr-tilbud for unge fra 12 til og med 17 år, som har en bror eller søster, der er eller har været ramt af kræft – eller som har mistet en søskende. På Cool Camp er der fokus på det at være søskende i ungdomsårene. Sammen med ca. 20 unge deltagere bliver dit barn en del af et unikt fællesskab med ligesindede, som gennem fysiske, kreative og sociale udfordringer får nogle værktøjer til at håndtere det at være rask søskende i en familie, der gennemgår/har gennemgået et hårdt sygdomsforløb. Derudover er der rig mulighed for at dele fælles oplevelser, tanker og følelser og måske etablere et varigt netværk af ligesindede venner. På campen gør vi alt for at skabe trygge rammer for deltagerne, så de unge får en god og sjov oplevelse, og så den enkelte føler, at han/hun har mulighed for at tale om gode såvel som svære oplevelser som søskende.

Deltagelsen i Cool Camp er gratis udover transporten til og fra campen, som finder sted i Ribe i Sønderjylland. Tidligere deltagere er velkommen til at tilkendegive interesse i at deltage i årets camp, men nye deltagere vil generelt set blive prioriteret over gengangere for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at deltage i campen. Visse gengangere prioriteres dog som nye deltagere, hvis der er tungtvejende årsager hertil. Alle indkomne tilkendegivelser vurderes i samarbejde med aktivitetskoordinatorerne på landets børnekræftafdelinger. Du kan også læse mere på LIVSKRAFTs hjemmeside.

Hvis du vil skrive dit barn op til campen, kan du gøre det via linket her

Du er også velkommen til at tage direkte kontakt til læge og daglig leder af LIVSKRAFT Rasmus Thøger Christensen telefonisk eller på mail

Efter Cool Camp er der mulighed for at blive en del af LIVSKRAFTs 9 måneders mentorprogram, som skal støtte den unge søskende i at bruge værktøjerne fra Cool Camp i hverdagen. Mentorprogrammet er ikke et tilbud, I skal tage stilling til nu, men først efter Cool Camp, hvor I ligeledes vil få mere information om programmet.  Bag LIVSKRAFT og Cool Camp står en tidligere kræftramt ung og uddannet læge, et LIVSKRAFT team bestående af projektmedarbejdere samt ca. 20 frivillige. Projektet har siden opstarten i 2015 været finansieret af Børnecancerfonden.

Tilbuddet er for dig, som…

Er fra 12 til og med 17 år på camp-tidspunktet - og har en søskende i et overstået eller igangværende behandlingsforløb for kræft eller som har mistet en søskende til sygdommen

Der er tale om et landsdækkende tilbud.

Vil du være frivillig her?

Cool Camp for unge søskende er Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamp for unge raske søskende til børn ramt af børnekræft, og projeket er støttet af Børnecancerfonden. På campen er der forskellige aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fysiske, personlige, kreative og sociale evner med henblik på at styrke fællesksabet med ligesindede og øge deltagernes selvtillid, selvstændighed og selvværd. Det sker med udgangspunkt i modellen Terapeutisk Rekreation, som rummer fire faser: udfordring, success, refleksion og opdagelse.

Som frivillig er det i samarbejde med det øvrige team opgaven at skabe et trygt, inkluderende og samarbejdende miljø, hvor deltagerne får mulighed for at opdage nye sider af sig selv og motiveres til at betragte sygdomsforløbet som en styrke.

 

Nøglen er tværfaglighed

For at sikre de optimale rammer for deltagerne, er der behov for et tværfagligt team af frivillige. Derfor søger LIVSKRAFT alt fra camp-frivillige til køkken-, foto-, massage-, skuespils- og kommunikationsfrivillige. Du kan læse mere om de forskellige frivillig-muligheder på siden her. Klik dig videre og ansøg om at blive frivillig. Vær opmærksom på at nogle frivillig-job besættes løbende, mens andre har en fast ansøgningsfrist.

Kontaktinformation

LIVSKRAFT
Helsingforsgade 27 C, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Kl. 09-16

93958868
kontakt@livskraftcenter.dk

Kontaktperson:
Rasmus Thøger Christensen