LIVSKRAFTs Cool Camp for kræftramte unge

Sidst opdateret: 26-01-2023 10:01

Skal dit barn GRATIS med på LIVSKRAFTs Cool Camp for kræftramte unge?

Cool Camp for kræftramte unge er et unikt lejr-tilbud for unge fra 12 til og med 17 år, som er eller har været ramt af kræft. På Cool Camp er der fokus på det at være kræftramt i ungdomsårene. Sammen med ca. 20 unge deltagere bliver dit barn en del af et unikt fællesskab med ligesindede, som gennem fysiske, kreative og sociale udfordringer får nogle værktøjer til at håndtere et hårdt sygdomsforløb som ung. Derudover er der rig mulighed for at dele fælles oplevelser, tanker og følelser og måske etablere et varigt netværk af ligesindede venner. På campen gør vi alt for at skabe trygge rammer for deltagerne, så de unge får en god og sjov oplevelse, og så den enkelte føler, at han/hun har mulighed for at tale om gode såvel som svære oplevelser under sygdomsforløbet.

Deltagelsen i Cool Camp er gratis udover transporten til og fra campen, som finder sted i Ribe i Sønderjylland.

Tidligere deltagere er velkommen til at tilkendegive interesse i at deltage i årets camp, men nye deltagere vil generelt set blive prioriteret over gengangere for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at deltage i campen. Visse gengangere prioriteres dog som nye deltagere, hvis der er tungtvejende årsager hertil. Alle indkomne tilkendegivelser vurderes i samarbejde med aktivitetskoordinatorerne på landets børnekræftafdelinger.

Du kan også læse mere på hjemmesiden. Hvis du vil skrive dit barn op til campen, kan du gøre det via linket her

Du er også velkommen til at tage direkte kontakt til læge og daglig leder af LIVSKRAFT Rasmus Thøger Christensen enten telefonisk eller på mail rasmus@livskraftcenter.dk.

Efter Cool Camp er der mulighed for at blive en del af LIVSKRAFTs 9 måneders mentorprogram, som skal støtte den unge i at bruge værktøjerne fra Cool Camp i hverdagen. Mentorprogrammet er ikke et tilbud, I skal tage stilling til nu, men først efter Cool Camp, hvor I ligeledes vil få mere information om programmet. 

Bag LIVSKRAFT og Cool Camp står en tidligere kræftramt ung og uddannet læge, et LIVSKRAFT team bestående af projektmedarbejdere samt ca. 20 frivillige. Projektet har siden opstarten i 2015 været finansieret af Børnecancerfonden.

Tilbuddet er for dig, som…

Er fra 12 til og med 17 år på camp-tidspunktet - og har afsluttet et behandlingsforløb for kræft eller er under kræftrelateret behandling.

Der er tale om et landsdækkende tilbud.

Vil du være frivillig her?

Cool Camp for kræftramte unge er Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamp for unge ramt af børnekræft, og projeket er støttet af Børnecancerfonden. På campen er der forskellige aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fysiske, personlige, kreative og sociale evner med henblik på at styrke fællesksabet med ligesindede og øge deltagernes selvtillid, selvstændighed og selvværd. Det sker med udgangspunkt i modellen Terapeutisk Rekreation, som rummer fire faser: udfordring, success, refleksion og opdagelse.

Som frivillig er det i samarbejde med det øvrige team opgaven at skabe et trygt, inkluderende og samarbejdende miljø, hvor deltagerne får mulighed for at opdage nye sider af sig selv og motiveres til at betragte sygdomsforløbet som en styrke.

Nøglen er tværfaglighed

For at sikre de optimale rammer for deltagerne, er der behov for et tværfagligt team af frivillige. Derfor søger LIVSKRAFT alt fra camp-frivillige til køkken-, foto- massage-, skuespils- og kommunikationsfrivillige. Du kan læse mere om de forskellige frivillig-muligheder på siden her. Klik dig videre og ansøg om at blive frivillig. Vær opmærksom på at nogle frivillig-job besættes løbende, mens andre har en fast ansøgningsfrist.

Kontaktinformation

LIVSKRAFT
Helsingforsgade 27 C, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Kl. 09-16

93958868
kontakt@livskraftcenter.dk

Kontaktperson:
Rasmus Thøger Christensen