LIVSKRAFTs Cool Camp for familier med børn ramt af kræft

Sidst opdateret: 26-01-2023 10:01
Skal jeres familie GRATIS med på LIVSKRAFTs Cool Camp for kræftramte familier?

Cool Camp for kræftramte familier er et unikt lejr-tilbud for hele familien med et kræftramt barn i alderen fra 6 til og med 12 år. På Cool Camp er der fokus på familien som helhed. Sammen med ca. 8 familier bliver jeres familie en del af et unikt fællesskab med ligesindede, som gennem fysiske, kreative og sociale udfordringer får nogle værktøjer til at håndtere det at være en familie, der er ramt af et hårdt sygdomsforløb. Derudover er der rig mulighed for at dele fælles oplevelser, tanker og følelser og måske etablere et varigt netværk af ligesindede familier. På campen vil der være særskilte aktiviteter for såvel børn som forældre, men også aktiviteter for hele familien som helhed. På campen gør vi alt for at skabe trygge rammer for såvel børn som forældre, så alle deltagere får en god og sjov oplevelse, og så den enkelte føler, at han/hun har mulighed for at tale om gode såvel som svære oplevelser.

Deltagelsen i Cool Camp er gratis udover transporten til og fra campen, som finder sted i Ribe i Sønderjylland.

Tidligere deltagere er velkommen til at tilkendegive interesse i at deltage i årets camp, men nye deltagere vil generelt blive prioriteret over gengangere for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at deltage i campen. Visse gengangere prioriteres dog som nye deltagere, hvis der er tungtvejende årsager hertil. Alle indkomne tilkendegivelser vurderes i samarbejde med aktivitetskoordinatorerne på landets børnekræftafdelinger.

Du kan også læse mere på LIVSKRAFTs hjemmeside . Hvis du vil skrive din familie op til campen, kan du gøre det via linket her

Du er også velkommen til at tage direkte kontakt til læge og daglig leder af LIVSKRAFT Rasmus Thøger Christensen på rasmus@livskarftcenter.dk.

Bag LIVSKRAFT og Cool Camp står en tidligere kræftramt ung og uddannet læge, et LIVSKRFAFT team bestående af projektmedarbejdere samt ca. 20 frivillige. Projektet har siden opstarten været finansieret af Børnecancerfonden.

Tilbuddet er for dig, som…

  • Er familie med kræftramt barn i alderen 6-12 år og evt. andre børn i ca. samme aldersgruppe.

Der er tale om et landsdækkende tilbud.

Vil du være frivillig her?

LIVSKRAFTs Cool Camp er Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamp for familier med kræftramte børn. På campen er der forskellige aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fysiske, personlige, kreative og sociale evner med henblik på at styrke fællesksabet med ligesindede og øge deltagernes selvtillid, selvstændighed og selvværd. Det sker med udgangspunkt i modellen Terapeutisk Rekreation, som rummer fire faser: udfordring, success, refleksion og opdagelse.

Som frivillig er det i samarbejde med det øvrige team opgaven at skabe et trygt, inkluderende og samarbejdende miljø, hvor deltagerne får mulighed for at opdage nye sider af sig selv og motiveres til at betragte sygdomsforløbet som en styrke.

Nøglen er tværfaglighed

For at sikre de optimale rammer for deltagerne, er der behov for et tværfagligt team af frivillige. Derfor søger LIVSKRAFT alt fra camp-frivillige til køkken-, foto- massage-, skuespils- og kommunikationsfrivillige. Du kan læse mere om de forskellige frivillig-muligheder på siden her. Klik dig videre og ansøg om at blive frivillig. Vær opmærksom på at nogle frivillig-job besættes løbende, mens andre har en fast ansøgningsfrist.

Kontaktinformation

LIVSKRAFT
Helsingforsgade 27 C, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Kl. 09-16

93958868
kontakt@livskraftcenter.dk

Kontaktperson:
Rasmus Thøger Christensen