Life Skills - mestringsforløb

Sidst opdateret: 07-10-2022 10:10

Ungdommens Røde Kors tilbyder forløb i Life Skills for unge i alderen 13-25 år.

Forløbet består af workshops, der skal hjælpe unge med at mestre livet og dermed styrke den mentale trivsel. Vi kommer ud på alle slags skoler og institutioner og afholder workshops for de unge. Er I uden for Aarhus, kommer vi også gerne ud, hvis det er muligt for os at finde transport - men I er altid velkommne til at tage kontakt!

Tilbuddet er bedst for grupper, og vi vurderer, at det bedste resultat sker i grupper med mellem 5-20 deltagere.

Den mentale mistrivsel blandt unge er stigende, og mange unge kæmper med problematikker som fx stress, angst, ensomhed og præstationspres. Sådanne problematikker er tabuer og kan være svære at tale om og håndtere for den enkelte unge. Derfor har Ungdommens Røde Kors udviklet et forløb i livsmestring målrettet unge-grupper, som fx klasser på skoler og gymnasier. Et forløb kan bestå af en enkelt workshop eller flere workshops over en periode. Hver workshop indeholder praktiske øvelser, bevægelse og refleksion for at skabe dialog og bryde tabuer om ungdomsproblematikker. Hele forløbet faciliteres af unge frivillige, der er særligt uddannede til at skabe et trygt rum for deltagerne i en ung-til-ung-tilgang.

Deltagerne vil opleve…
  • At andre unge går rundt med samme udfordringer og tanker som dem selv
  • At kunne sætte ord på egne følelser
  • At få øget selvbevidsthed, selvtillid og selvværd
  • Handlekraft til sammen at styrke trivsel i lokalmiljøet og i samfundet

Et livsmestringsforløb tager unge gennem en workshop, hvor der indgår forskellige livsmestringsøvelser. Livsmestringsforløbet kan gennemføres på alt fra to timer til et forløb, der strækker sig over dage og måneder. Typisk er det to-tre frivillige, der faciliterer forløbet, og workshoppen kan laves hvor som helst, de unge til daglig færdes (fritidsklubber, klasselokale osv.) Livsmestringsforløbet er et gratis tilbud.

Et typisk forløb i livsmestring foregår således:
  • I booker Ungdommens Røde Kors forløb i livsmestring her: Skriv til vores konsulent.
  • De frivillige facilitatorer planlægger et forløb på baggrund af jeres specifikke ønsker. Vi designer altid forløbene, temaerne og øvelserne, så de matcher målgruppens behov.
  • I forløbet åbnes der i et ung-til-ungt fællesskab op for refleksion og dialog om forskellige temaer og problematikker, man som ung kan opleve.
  • I vores konceptbeskrivelse og manual kan du læse mere om et livsmestringsforløb og se eksempler på, hvordan en workshop kan designes. Du kan også bruge manualen til at lave dit eget forløb.

Tilbuddet er for dig, som…

  • Arbejder med børn og unge i alderen 13-25 år og har mulighed for at afholde workshops med dem.

Vil du være frivillig her?

Vi uddanner løbende frivillige facilitatorer, som kan tage ud og afholde livsmestringsforløb for unge i Danmark. For at være med kræver det kun, at du selv er i alderen mellem 18-30 år. Vi holder frivilligmøde en gang om måneden og jævnligt sociale arrangementer med både os i gruppen og med lokalafdelingen i Aarhus.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en snak om det at være frivillig facilitator. Skriv til vores konsulent anne.sofie@urk.dk

Kontaktinformation

Ungdommens Røde Kors
, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Brug helst mail, da telefon er direkte til sekretariatet


anne.sofie@urk.dk