Lektievenner Red Barnet Ungdom

Sidst opdateret: 16-06-2021 12:06
OM PROJEKTET LEKTIEVENNER

Lav faglig selvtillid, mangel på ressourcer, samt udfordringer med at følge med i undervisningen, lave lektier, fremlægge, eller række hånden op. Det kan være svært at gå i skole og nogle elever har brug for mere hjælp, end de kan få i skolen eller derhjemme.

Gennem projektet Lektievenner tilbyder Red Barnet Ungdom hjemmelektiehjælp til børn og unge, der kæmper socialt eller fagligt i skolen. I projektet bliver en frivillig Lektieven tilknyttet en elev fra 1. - 10. klasse, som den frivillige besøger én gang ugentlig i ca. 2 timer hjemme ved eleven. Her hjælper den frivillige eleven med lektierne og skolelivet generelt. Lektievennen og eleven har i fællesskab som mål at få lavet elevens lektier, samt øve de ting, der er svære i skolen. For at sikre trygge og stabile relationer til barn og familie, skal eleven, elevens familie og den frivillige, kunne binde sig til projektet i et år.

Formålet med Lektievenner er at give fagligt og socialt udfordrede folkeskolebørn og unge positive oplevelser med det at lære, samt at øge deres motivation for lektielæsning og skolelivet generelt. Dette gøres blandt andet gennem positiv voksenkontakt og en anderledes tilgang til skolearbejdet.

HENVISNING AF ELEVER TIL LEKTIEVENNER

Som kontaktlærer udfylder du henvisningsskemaet på vegne af eleven og elevens forældre med deres samtykke. Du kan henvise elever fra 1.-10. klasse med behov for hjemmelektiehjælp.

Læs mere, eller henvis en elev på: https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-uddannelse/lektieven/hjemmelektiehjaelp/

Tilbuddet er for dig, som…

  • Har lyst til at få en lektieven og går i 1.- 10. klasse (ca. mellem 6 og 16 år)
  • Har brug for ekstra faglig eller social støtte til skolearbejdet
  • Kan indgå i en positiv relation med en voksen
  • Har lyst til at få en Lektieven

Vil du være frivillig her?

FRIVILLIG I LEKTIEVENNER

Lektiehjælp én gang om ugen i ét år

Som frivillig i Lektievenner forpligtes du som frivillig til at mødes med barnet én gang om ugen i et år. Her laver du og din Lektieven primært lektier, men der skal også være plads til alternativ læring, som kan gøre skolearbejdet lidt sjovere. Det kunne være quiz, spil eller fysiske læringsøvelser. Som Lektieven hjælper du altså både med at knække ligninger i matematik, samt styrke elevens selvtillid.

Som frivillig er projektet Lektievenner for dig, som...

  • Er mellem 15 og 30 år
  • Har lyst til at hjælpe, snakke med, lytte på og motivere en elev fra 1. - 10. klasse som har social eller fagligt svært ved skolen
  • Har tid til at mødes med eleven én gang ugentlig i ca. 2 timer
  • Kan binde sig til projektet i et år
  • Kan vise en ren børneattest

Læs mere, eller tilmeld til dig som frivillig på: https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-uddannelse/lektieven/

Kontaktinformation

Red Barnet Ungdom
Rosenørns Allé 12, 8000 København V

61422151
jh@redbarnetungdom.dk

Kontaktperson:
Julie Helqvist