Hverdagshjælp - Щоденна допомога

Sidst opdateret: 19-04-2022 11:04

Hverdagshjælp hjælper flygtninge og indvandrere med at forstå breve fra kommunen, bestille rejsekort, oprette NEM-ID, udfylde ansøgningsskemaer, søge tilskud til fritidsaktiviteter m.m.

Tilbuddet er for dig, som…

...har brug for hjælp til hverdagsrelaterede problemstillinger såsom at forstå breve fra kommunen.
...er indvandrer/flygtning.

Vil du være frivillig her?

Behovet for hverdagsrådgivning er stort og akut - ikke mindst pga. de mange ukrainere, der i disse dage kommer  til Aarhus Kommune og har brug for hjælp til at udfylde ansøgning om opholdstilladelse.  

Opgaven: Både nyankomne flygtninge og flygtninge med flere års ophold kan opleve små og store udfordringer i  mødet med de danske myndigheder og systemer. Systemerne kan virke tunge og bureaukratiske i forhold til den  enkeltes situation, og hjælp fra en frivillig hverdagsrådgiver er en virkelig god håndsrækning. 

En frivillig hverdagsrådgiver kan hjælpe med at finde ud af, hvad der står i brevet fra kommunen eller hvordan man  logger ind med NemID og betaler regninger. Når man endnu ikke er særlig god til dansk, kan det være svært og  energikrævende at skulle navigere i en helt ny hverdag i Danmark. Her kan vores hverdagsrådgivninger give en hånd  med de mange småting, der kan drille i en ny hverdag. 

Som frivillig hjælper du flygtninge og familiesammenførte med at forstå budskaber, søge svar på spørgsmål, og  samtidig støtte den enkelte i at få det bedste ud af de handlemuligheder, der er til stede i en given situation. 

Lige nu har vi akut brug for frivillige til at yde hverdagsrådgivning på Skjoldhøjkollegiet, Frydenlundskolen og  Marselies lokalcenter, hvor ukrainske flygtninge enten bor eller deltager i aktiviteter. Derudover har vi brug for  frivillige på CLAVIS, hvor vores eksisterende hverdagsrådgivning finder sted.  

Vi tilbyder: Grundig oplæring, løbende sparring med koordinatorer og mulighed for kompetenceudvikling og  deltagelse i sociale arrangementer i DRC.  

Introaften: Tirsdag den 29. marts kl. 19.00 – 20.30 holder vi informationsaften om rollen som hverdagsrådgiver og det at  udfylde ansøgning om opholdstilladelse. Sted: CLAVIS sprog og kompetence, Aarhus Ingerslev Blvd. 33, 8000 Aarhus C. 

Vi håber meget, du vil være med til at støtte flygtninge i Aarhus med at få en god start i Aarhus. Skriv til koordinator  for hverdagsrådgivningsindsatsen i Aarhus, Nora Pedersen på nora.pedersen@drc.ngo hvis du har lyst til at blive  frivillig eller er nysgerrig på at høre mere om opgaven. Du kan tilmelde dig introaftenen på samme mail. Men du er  også meget velkommen til blot at dukke op på selve aftenen, hvis du har lyst til at vide mere. 

Kontaktinformation

DRC Dansk Flygtningehjælp
Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C

60268126
mail@dfhaarhus.dk