Hemingway Club 1, Århus

Sidst opdateret: 19-05-2021 11:05

Formål:

Hemingway Club har en ambition om at skabe en aktivitet i form af et fællesskab hvor mænd i 60+ alderen kan trives og vedligeholde og udvikle deres sociale kompetencer og derved bane vejen til det gode liv. Hemingway Club vil gennem øget synlighed - og en tilpas langsom udbredelse af konceptet til hele landet - skabe de netværk som bidrager til forebyggelse og bekæmpelse af bland andet ufrivillig ensomhed blandt selvhjulpne modne mænd. Netværk, der skal være baseret på frivillighed og fællesskab.

Tilbud:

Hemingway Club 1  Århus tilbyder møder på tirsdage i lige uger året rundt, med foredrag og/eller en anden social aktivitet. Møderne skal give en mulighed for at medlemmerne taler sammen, hygger sig indbyrdes og skaber nye netværk, fællesskaber og venskaber. Aktiviteterne er f.eks. virksomhedsbesøg, besøg på kulturelle institutioner, eller sociale sammenkomster tilpasset medlemmernes interesser og behov. Det koster kr. 100,- for et års medlemskab og der betales et mindre beløb for hvert arrangement alt efter dets karakter.

 

 

Tilbuddet er for dig, som…

Er en selvhjulpen mand på 60+

Kontaktinformation

Hemingway Club 1, Århus
Frivillicenter Århus, Sønder Alle 33, 8000 Århus C
Åbningstid: Hver anden tirsdag 09.30-11.30 (lige uger)

22287247
info.aarhus1@hemingwayclub.dk

Kontaktperson:
Jan Elleby