Hånd i Hånd

Sidst opdateret: 02-12-2022 10:12

Hånd i Hånd-forløbet er en praktisk hjælp og relationel støtte til familier med mindst et barn i alderen 0-6 år. Målet er at give familien et pusterum i hverdagen. De aktiviteter, der sættes i gang, gøres i et samarbejde mellem familien og den frivillige. Den frivillige er derfor ikke f.eks. en barnepige eller rengøringshjælp, men en støtte for hele familien til at skabe overskud.

Hånd i Hånd tilbydes inden for fire overordnede temaer:

 • Det rare måltid
 • Gode hjemlige rammer
 • Friluftsliv
 • Tvillingehjælp

Den lokale koordinator hjælper familien med at finde ud af, hvad de ønsker hjælp til, og hvad der er vigtigt for dem. Herefter matcher koordinatoren familien med en frivillig, som skal støtte familien i de udfordringer, de oplever. Det er vigtigt for os, at familien og forældrevennen har god kemi og passer sammen. Forløbet er individuelt tilpasset familiens behov, og ingen udfordringer er for små.

Den frivillige besøger familien cirka hver 14. dag, og koordinatoren følger med på sidelinjen. Et forløb kan vare op til 6 måneder - med mulighed for forlængelse én gang.

En frivillig kommer ikke som fagperson, men som et medmenneske, der er god til at lytte, bakke op om de forandringer, familien ønsker at skabe eller sparre med forældrene om de ting, der fylder. Frivillige i Folkekirkens Familiestøtte er godkendt gennem samtaleinterview og introduktionskursus.

Forløbet er uden egenbetaling og bygger på princippet om hjælp til selvhjælp.

Tilbuddet er for dig, som…

Har mindst et barn i alderen 0-6 år, og eksempelvis er presset en periode pga. ydre omstændigheder, og har brug for konkret inspiration til at styrke strukturen og rutiner i forhold til familiens rammer eller måltidsfællesskab, og som ikke har mod eller kræfter til at tage hul på opgaven alene.

Vil du være frivillig her?

Som frivillig i Hånd i Hånd sparrer du og yder praktisk støtte i familier med mindst ét barn i alderen 0-6 år.

Hånd i Hånd tilbydes inden for disse temaer:

 • Den rare middagsstund
 • Gode hjemlige rammer
 • Friluftsliv
 • Tvillingeven

Du besøger børnefamilier i deres hjem, hvor du sparrer med forældrene og deltager praktisk i f.eks. oprydning, madlavning m.m., som familien har behov for. Koordinatoren har på forhånd aftalt, hvad du skal hjælpe med. Forløbet varer 6 måneder, og du besøger familien cirka en gang om ugen eller hver 14. dag.

Vi stiller ikke krav om en særlig faglig baggrund. Vi er derimod interesserede i dine personlige evner og erfaringer. Vi stiller krav om, at alle frivillige har en ren straffe- og børneattest.

Som frivillig står du ikke alene. Du kan altid trække på den lokale koordinator, og du bliver godt klædt på med viden, sparring og bliver en del af et fællesskab. Vi forventer naturligvis ikke, at du kan hjælpe med alle typer udfordringer. Du aftaler med den lokale koordinator, hvilke typer opgaver, du kan støtte med ud fra dine interesser, erfaringer og kompetencer.

Som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte får du:

 • Mulighed for at gøre en stor forskel for en familie
 • Mulighed for at bruge dine personlige og faglige kompetencer indenfor relationer
 • Faste professionelle rammer for dit frivillige arbejde
 • Løbende sparring med den lokale koordinator
 • Frivilligmøder og netværk med frivillige

Kontaktinformation

Folkekirkens Familiestøtte
Ajstrupvej 19, 8340 Malling
Åbningstid: Hverdage

50600188
hrj@km.dk

Kontaktperson:
Helene Rygaard May