Gratis gruppe og individuelle tilbud til børn og unge som er pårørende til syge forældre eller søskende 

Sidst opdateret: 04-06-2021 11:06

For børn som pårørende til syge forældre eller søskende – til og med 12 år, tilbyder vi individuelle samtaler med inddragelse af familien i det omfang det er muligt.

For teenagere som pårørende til syge forældre har vi et gruppetilbud. Grupperne aldersinddeles således: 13-15 år og 16-19 år. Herudover har vi opdelt tilbuddet, så det henvender sig til de teenagere, der enten har livstruende syge forældre eller har kronisk syge forældre. For alle grupper er der mulighed for familieinddragelse samt støttende individuelle samtaler, hvor det vurderes relevant.

For teenagere og unge som pårørende til syge søskende tilbyder vi individuelle samtaler.

For unge voksne som pårørende mellem 20-27 år til syge forældre tilbyder vi mulighed for at indgå i grupper med ligestillede. Der er en opdeling af grupperne med en gruppe, der henvender sig til de unge voksne, der har livstruende syge forældre og med en gruppe, der henvender sig til de unge voksne, der har kronisk syge forældre.

www.erduokay.dk

www.sorgcenter.dk

 

Tilbuddet er for dig, som…

Lever med en alvorlig syg forælder eller søskende (somatisk sygdom).

Kontaktinformation

Børn, Unge & Sorg
Banegårdspladsen 10, 8000 Aarhus

70266766
info@sorgcenter.dk