Gode oplevelser med ligestillede som medlem af Unge for Ligeværd

Sidst opdateret: 07-06-2021 08:06

Unge For Ligeværd er en forening for unge og voksne med særlige behov. Foreningen har som overordnet formål at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre. UFL, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt medlemmerne og at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Der bliver i UFL arrangeret kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inspiration, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede. I UFL får du mulighed for:

  • Socialt samvær
  • Aktivt fritidsliv
  • Fælles oplevelser:
  • Kurser
  • Udlandsrejser
  • Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet. Her finder du et oversigtskort over UFL klubber i Danmark: https://www.ligevaerd.dk/find-din-klub/

Tilbuddet er for dig, som…

er ung eller voksen med særlige behov. Foreningen har som overordnet formål at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre.

Vil du være frivillig her?

Er du interesseret i at blive frivillig hos Ligeværd, kan du kontakte os.

Kontaktinformation