FoRUM Støttecafé - Åben Fleksibel Rådgivning, Sønder Allé

Sidst opdateret: 28-02-2022 10:02

FoRUM Støttecafé er til dig over 18 år med psykisk sårbarhed, et handicap eller sociale udfordringer. Du skal selv være i stand til at opsøge hjælp og behøver som sådan ikke en mere omfattende indsats - men har blot med jævne mellemrum brug for støtte.

Vi tilbyder dig hjælp til e-boks, kontakt til offentlige myndigheder, økonomi, "her-og-nu-støtte" samt støtte og vejledning til at starte på en fritidsaktivitet eller deltage i et socialt fællesskab.

Du skal være indstillet på at være i rum med andre, og du skal tale og forstå dansk eller engelsk.

Når du er indskrevet i FoRUM, kan du møde op i caféens åbningstider. Indskrivning sker efter en faglig vurdering. Du kan kontakte os for at høre mere om muligheden for at blive indskrevet.

I FoRUM Støttecafé vil der i tæt samarbejde med foreningsvejlederne være et særligt fokus på at støtte din deltagelse og overgang til civilsamfundet.

Tilbuddet er for dig, som…

Er over 18 år med psykisk sårbarhed, et handicap eller sociale udfordringer. Du skal selv være i stand til at opsøge hjælp og behøver som sådan ikke en mere omfattende indsats - men har blot med jævne mellemrum brug for støtte.

Kontaktinformation

Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Aarhus Kommune
Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Tirsdag 10-12, torsdag 14-16

87133997


Kontaktperson:
Federico Poggianti