Foreningsbrobygning

Sidst opdateret: 06-10-2022 01:10

Foreningsbrobygning

Social Sundheds frivillige foreningsbrobyggere støtter mennesker med at finde vej ind i et aktivt foreningsliv. Bevægelse og fællesskab bør være for alle, men det kan være svært at starte op i en forening, som man ikke kender. Her vil vi gerne støtte op om foreningsuvante borgere, der har behov for støtte til at komme i gang.

  • Vi støtter med at finde det rigtige aktivitetstilbud og med at navigere i foreningslivet
  • Vi hjælper med at finde ud af det praktiske, fx indmeldelse og transport
  • Vi ledsager i den første tid og tilbyder en tryg relation i opstarten

Vi ledsager til: Aktiviteter i folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune. Det vil sige idrætsforeninger, aftenskoler, nogle tilbud i kommunalt regi mm.

Vores frivillige foreningsbrobyggere er alle sundhedsfaglige studerende, som brænder for at lære mere om, hvorfor foreningslivet kan være svært tilgængeligt for nogle. De kan tage med til aktiviteter i en periode for at give dig en tryg opstart og hjælpe med at komme i gang.

Ring til os: Vores telefon er åben alle hverdage fra 08:00-17:00. Har du brug for at høre mere om tilbuddet eller vil du gerne have hjælp, så ring os op. Vagttelefonen hjælper med at skabe kontakt til en brobygger, som kan tage med dig.

Tilbuddet er for dig, som…

  • Er over 18 år og gerne vil starte i en bevægelsesaktivitet i fx en idrætsforening eller ved en aftenskole i Aarhus.

Vi visiterer ikke men tror på, at hvis du henvender dig til os, så har du brug for vores hjælp.

Vil du være frivillig her?

Har du lyst til at blive foreningsbrobygger?

Alle vores brobyggere i Social Sundhed er sundhedsfaglige studerende. Det skyldes, at vi tror på gensidig læring mellem dig og den person, du ledsager. Når du er med som brobygger, så får du mulighed for at lære om nogle af de udfordringer, som nogle mennesker kan opleve i mødet med foreningslivet. Hvor skal man henvende sig, til hvem, hvad skal man have med, hvad gør man første gang man møder op?

Mange af os tager det måske for givet, at dét at være ny i en forening, hvis man eksempelvis har angst, kan være svært. Ved at være foreningsbrobygger bliver du klogere på de udfordringer, som der kan være i forhold til at leve et aktivt liv i fællesskab med andre. Vi håber, at du derigennem bliver dygtigere, når du i dit fremtidige virke som sundhedsprofessionel møder mennesker i sårbare livssituationer.

Vi uddanner nye brobyggere 1-2 gange om året ved semesterstart. Hold øje med næste uddannelse på vores Facebookside.

Kontaktinformation

Social Sundhed Aarhus
N.J. Fjordsgade 2F, 8000 Aarhus
Åbningstid: 08:00-17:00

91550636
dt.aah@socialsundhed.org

Kontaktperson:
Ditte Marie Tolsgaard