Forældreven

Sidst opdateret: 26-01-2023 08:01
Forløbet er for familier med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.

En forældreven støtter familien i at skabe de forandringer i hjemmet, som familien ønsker. Det kan f.eks. være sparring omkring måltidet, søvn eller familiens sociale netværk og/eller generelle trivsel. Det kan også være en voksen at tale med, hvis du er alene med børnene. Den lokale koordinator hjælper familien med at finde ud af, hvad de ønsker hjælp til, og hvad der er vigtigt for dem. Derudfra aftaler familien og koordinatoren en målsætning for forløbet. Herefter matcher koordinatoren familien med en frivillig forældreven, som skal støtte jer i de udfordringer, I oplever. Det er vigtigt for os, at I og forældrevennen har god kemi og passer sammen. Forløbet er individuelt tilpasset jeres behov, og ingen udfordringer er for små. Forældrevennen besøger familien cirka 1 gang om ugen eller hver 14. dag alt efter behov og tid. Koordinatoren følger med på sidelinjen. Forløbet har ikke en forudbestemt tidsramme, men afsluttes, når familien mener at have nået deres mål eller ikke længere har behov for hjælp. En forældreven kommer ikke som fagperson, men som et medmenneske, der er god til at lytte, bakke op om de forandringer, familien ønsker at skabe eller sparre med forældrene om de ting, der fylder. Frivillige i Folkekirkens Familiestøtte er godkendt gennem samtaleinterview og introduktionskursus. Forløbene er uden egenbetaling og bygger på princippet om hjælp til selvhjælp.

Tilbuddet er for dig, som…

Har hjemmeboende børn i alderen 0-17 år uafhængig af uddannelse, alder, politiske eller trosmæssige overbevisninger. Vi støtter familien i udfordringer, som ikke er så store, at de skal tilbydes støtte af kommunen.

Vil du være frivillig her?

Som forældreven besøger du børnefamilier i deres hjem og støtter forældrene i at skabe de forandringer i hjemmet, som de ønsker. Det kan f.eks. være sparring omkring måltidet, søvn og/eller familiens sociale netværk og/eller generelle trivsel. Det kan også være en voksen at tale med, hvis en forælder er alene med børnene. Familierne ønsker at sætte fokus på en konkret udfordring i deres familieliv. Forældrene skal selv udføre de ændringer, de ønsker, og din rolle er at stå på sidelinjen og lytte og sparre med forældrene omkring deres udfordring.

Forældrene udarbejder sammen med den lokale koordinator en målsætning, som du efterfølgende støtter forældrene i at arbejde med. Du besøger familien cirka 1 gang om ugen eller hver 14. dag, hvor du taler med forældrene om, hvordan det går og støtter dem i at arbejde med deres udfordring. De fleste forløb varer cirka 3-5 måneder, men det kommer helt an på udfordringen i den enkelte familie.

Vi stiller ikke krav om en særlig faglig baggrund. Vi er derimod interesserede i dine personlige evner og erfaringer. Vi stiller krav om, at alle frivillige har en ren straffe- og børneattest.

Vi forventer naturligvis ikke, at du kan hjælpe med alle typer udfordringer. Du aftaler med den lokale koordinator, hvilke typer opgaver, du kan støtte med ud fra dine interesser, erfaringer og kompetencer.

Som forældreven får du:

  • Mulighed for at gøre en stor forskel for en familie
  • Mulighed for at bruge dine personlige og faglige kompetencer indenfor relationer
  • Faste professionelle rammer for dit frivillige arbejde
  • Løbende sparring med den lokale koordinator
  • Frivilligmøder og netværk med frivillige

Kontaktinformation

Tove Dalager Hussner
Engdalsvej 1, Brabrand 8220
Åbningstid: Hverdage

30368696
tohu@km.dk

Kontaktperson:
Helene Rygaard May og Tove Dalager Hussner