Det Blå Sted

Sidst opdateret: 17-10-2022 02:10

Det Blå Sted er et værested i Aarhus, hvor udsatte og sårbare borgere kan komme og være sig selv, have samtaler med andre, få rådgivning og hjælp til hverdagens små og store udfordringer. Det er ofte hjemløse, ensomme, misbrugere og borgere med psykiske diagnoser, som benytter sig af Det Blå Sted. På Det Blå Sted tilbyder vi bl.a. følgende til vores brugere:

 • Mad og drikke.
 • Hyggelige og støttende samtaler.
 • Udlevering af tøj, tøjvask, komme i bad etc.
 • Hjælpe med personlige papirer og kontakt til myndigheder.
 • Sommerlejr og udflugter.

Desuden har vi en række aktiviteter og muligheder for rådgivning såsom:

 • Trivselsværksted: I Trivselsværkstedet kan man lave kreative ting ud af tekstiler, læder, glas osv.
 • Musik: Borgerne har mulighed for at lave synge sammen med andre, skrive sange og optræde til forskellige arrangementer.
 • Misbrugsrådgivning: Vi har personale, som kan rådgive og hjælpe i henhold til misbrug, finde bolig og vejlede i henhold til andre problematikker.
 • Ældreprojekt: For at reducere ensomhed, har vi et fællesskab for ældre, så de kan lære andre at kende i samme situation.
 • Uddeling af mad på gade og i borgernes hjem: Vi uddeler også mad til udsatte unge og ældre borgere.
 • Træværksted: Det er også muligt at lave forskellige møbler og ting ud af træ på vores værksted.

Der er mange muligheder på Det Blå Sted, og vi forsøger at hjælpe og støtte vores borgere i det omfang, det er muligt for os, så de forhåbentligt opnår håb for deres tilværelse og får mere livskvalitet. Som borger er man altid velkomne til at kontakte os på telefon eller e-mail. Det er også muligt at møde op i løbet af vores åbningstider, så man kan få en fornemmelse af vores tilbud. Det er ikke nødvendigt at man er medlem af Blå Kors Danmark for at man kan benytte sig af vores tilbud.

Tilbuddet er for dig, som…

 • er 18+
 • hjemløs
 • ensom
 • har en psykiske diagnoser
 • har misbrug
 • bosat i Aarhus
 • ikke har bopæl i Danmark

Vil du være frivillig her?

Det er muligt at blive frivillig på Det Blå Sted, hvor vi har ca. 50-60 frivillige.

Man kan være frivillig på flere måder:

 • Ungeindsatsen: I Ungeindsatsen henvender vi os til udsatte unge 2 gange ugentligt. Vi uddeler mad og drikke til dem på gaden, samtidig med at vi forsøger at skabe en relation til dem, og hjælpe dem med nogle af deres problematikker.
 • Værestedet: På værestedet kan man som frivillig hjælpe i henhold til at have samtaler med brugerne, madlavning, rengøring, rådgivning og hjælp med personlige papirer etc.
 • Det Blå Steds Ældrestøtte: I vores ældreprojekt skaber vi et fællesskab for ensomme ældre, der har et behov for at være sammen med andre. Derudover besøger vi også nogle af de ældre, samt hjælper nogle med en hovedrengøring.
 • De Blå Synger: De Blå Synger er et fællesskab for de brugere, som ønsker at mødes omkring musik og sang.
 • Træværksted: I Træværkstedet kan man hjælpe brugerne med at lave forskellige møbler og ting ud af træ.

Der findes mange opgaver, som man kan varetage som frivillig på Det Blå Sted. Derfor er du velkommen til at kontakte os på mail: dbs@blaakors.dk eller telefon: 86182777, hvis man overvejer at blive frivillig på Det Blå Sted.

Kontaktinformation

Det Blå Sted, Blå Kors Danmark
Frederiks Allé 98, 8000 Aarhus C
Åbningstid: 8.45-13.30

86182777
dbs@blaakors.dk

Kontaktperson:
Jesper Olsen