Den Sociale Retshjælp

Sidst opdateret: 18-08-2021 11:08

Den Sociale Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning til udsatte borgere under indtægtsgrænsen for fri proces på trin 2 og 3. På trin 1 tilbyder vi rådgivning til alle borgere. Trin 1 er hjælp-til-selvhjælpsrådgivning, trin 2 er hjælp-til-selvhjælp kombineret med lettere sagsbehandling, og trin 3 er udvidet, helhedsorienteret rådgivning/sagsbehandling.

Vi behandler bl.a. sager inden for socialret, lejeret, familieliv, udlændingeret osv. Vi tilbyder ikke hjælp inden for følgende retsområder: (1) Erhvervsret, (2) Udarbejdelse af skøder, testamenter mv., (3) Køb og salg af fast ejendom, (4) Forsikringsret og (5) Skatteret.

De nuværende økonomiske betingelser (årlig indkomst) for fri proces er følgende: (1) Hvis du er enlig ansøger = 344.000 kr., (2) Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold = 437.000 kr., (3) Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år = 60.000 kr.

Vi tilbyder telefonisk og mailrådgivning, samt rådgivning ved fysisk fremmøde. Desuden har vi hjemmesiden www.dinretshjaelp.dk, hvor alle kan finde svar på spørgsmål vedrørende forskellige juridiske problemstillinger.

Vi har kontorer i Aarhus, København og Horsens og tager imod henvendelser fra borgere bosat i alle landets kommuner.

Tilbuddet er for dig, som…

Er borger i Danmark over 18 år, der falder under indtægtsgrænsen for fri proces, samt alle borgere på trin 1.

Vil du være frivillig her?

Hos Den Sociale Retshjælp er medarbejderne vores allervigtigste ressource, og vi byder altid nye kræfter velkommen i vores organisation. Hvis du har færdiggjort eller er i gang med kandidatuddannelsen på jura og har lyst til at give en hånd med, så søg en stilling hos vores afdeling i Aarhus. Læs mere her: https://app.elvium.com/da/positions/12034/job_posting

 

 

Kontaktinformation

Den Sociale Retshjælps Fond
Augustenborggade 2, 8000 Aarhus C
Åbningstid: 9-17 Mandag, tirsdag, torsdag, fredag, 9-19 Onsdag

70229330
sekretariatet@socialeretshjaelp.dk

Kontaktperson:
Sebastian Løper