Demensaflastning

Sidst opdateret: 08-06-2021 11:06

Demente kræver mere, end man kan kræve af de pårørende. Det er et 24 timers job at være pårørende til en dement.

Hvis du har haft kontakt til en familie med en dement slægtning, ved du, at det kræver hårdt arbejde at passe og pleje den demente.

Aflastere for pårørende til demente i Ældre Sagen, Århus, er en gruppe af frivillige, der kan tilbyde at aflaste pårørende en gang om ugen af et par timers varighed.

Den frivillige demensaflaster vil være hos din demente mand/kone, forælder eller anden pårørende, mens du kan få et pusterum til at foretage dig andre ting, f.eks. gå ærinder, passe fritidsinteresser eller møde andre mennesker. Demensaflasteren kan i denne tid f.eks. snakke eller gå tur med familiemedlemmet, der har en demenssygdom - det kommer helt an på, hvad der passer til jer.

Vores visitator vil finde en demensaflaster til dig og din demente pårørende, derefter mødes i alle til et match-besøg, hvor I bliver præsenteret for hinanden.

Der bliver givet et døgns betænkningstid efter dette besøg, hvor du og din pårørende og demensaflasteren har mulighed for at sige ja- eller nej tak til matchet.

 

Tilbuddet er for dig, som…

Er pårørende til hjemmeboende demente familiemedlemmer, der bor i Århus kommune.

Vil du være frivillig her?

Oplev glæden ved at være frivillig.

Vi har brug for frivillige, der har lyst til at bruge et par timer om ugen i samvær med en dementsyg person, mens den pårørende får sig et pusterum i hverdagen. Tiden kan bruges på en gåtur eller en snak eller meget andet.

I Århus er vi 3 frivillige samarbejdende foreninger: Alzheimer-foreningen, OK-klubberne og Ældre Sagen, der står bag initiativet. Det er 100% bakket op af Aarhus kommune.

Der tilbydes et kursus, som er obligatorisk for alle.

Ældre Sagen tilbyder løbende kurser om demens, som vil blive tilbudt alle frivillige

Vi holder fælles erfaringsudvekslingsmøder hvert kvartal, hvor vi også vil fortælle/undervise i nye tiltag.

Vi træffes efter forudgående aftale pr. telefon.

De venligste hilsner

Alice Grunspahn og Lene Gaba

Kontaktinformation

Demensaflastning, Ældre Sagen, Århus C
Vester Alle 8, 8000 Århus C
Åbningstid: Træffes efter aftale på 86130926

86130926
midt@aeldresagen-aarhus.dk

Kontaktperson:
Alice Grunspahn og Lene Gaba