De Utrolige År forældrekursus - børn med ADHD

Sidst opdateret: 15-09-2021 02:09

De Utrolige År forældrekursus

Et forældrekursus på Center for ADHD, er et forebyggende og behandlende tilbud til forældre med børn mellem 3 - 8 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi har egen visitation og opstart på kursus kræver ikke en ADHD diagnose.

Forældretræningskurset bygger på det evidensbaserede program De Utrolige År®. Vi tror på, at viden om børns udvikling og ADHD sammen med eksempler fra andre forældre tilsammen kan give en større forståelse for netop jeres barn. Derfor kobler vi psykologisk og pædagogisk viden om ADHD til de enkelte redskaber fra De Utrolige År.

Forskning viser en stor positiv effekt af kurset. Forældre og børn udvikler et mere positivt samvær, hvilket gør, at barnets ADHD symptomer mindskes, så den negative adfærd nedbringes og barnets sociale kompetencer øges. Forældrene fortæller, at de oplever et lavere stressnivau, en øget tilfredshed med forældrerollen og at brugen af skældud bliver mindre.

Mange oplever også, at det er en stor lettelse at dele erfaringer med andre familier med børn med ADHD og de fleste oplever hurtigt store forandringer derhjemme, når de anvender de strategier og principper, som der arbejdes med i forløbet.

Tilbuddet er støttet af Ole Kirk's Fond og prisen for et forældrekursus er derfor kun kr. 1095,-

Prisen inkluderer:

16 sessioner af 2,5 times varighed i en gruppe med 6 andre familier

Forældrebog og hæfte om ADHD
Materiale til hver session
Forplejning
Muligheder for børnepasning

Der starter grupper op i Aarhus 4-6 gange årligt.

 

Tilbuddet er for dig, som…

Er forældre til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder, i alderen 3-8 år. Hvis I ønsker at skabe en bedre hverdag med færre konflikter, mere positivt samvær i familien og støtte jeres barn i at indgå i fællesskaber, så er dette forløb noget for jer.

Kontaktinformation

Center for ADHD
Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C
Åbningstid: Telefontid mandag, tirsdag og torsdag 12.00 - 15.00

70272276
info@adhdcenter.dk

Kontaktperson:
Center for ADHD