Center for Forsorg

Sidst opdateret: 03-01-2022 01:01
Center for Forsorg er et botilbud til hjemløse og de dårligst stillede i samfundet, som har behov for et botilbud, støtte, omsorg og hjælp. Vi optager hjemløse borgere ”i døren” hele døgnet rundt. Tilbuddet er et midlertidigt ophold.
I Center for Forsorg udreder vi de individuelle årsager til borgerens hjemløshed samt planlægger og påbegynder et helhedstilbud i samarbejde med den hjemløse borger. Vi søger at øge den hjemløse borgers muligheder for at klare sig i en mere selvstændig tilværelse.

Tilbuddet er for dig, som…

Er hjemløs og har sociale problemer som afhængighed og psykisk sygdom.

Kontaktinformation

Center for Forsorg, Aarhus Kommune
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Åbningstid: Døgnåbent

86292255


Kontaktperson:
Jakob May