Caféaftener for unge

Sidst opdateret: 03-06-2021 04:06

De frivillige i Børn, Unge & Sorg holder jævnligt caféaftener for unge (16-27 år), som har mistet en forælder eller søskende. Hver caféaften handler om et specifikt emne. Det kan være, hvordan man kommer gennem højtider, mærkedage eller klarer sit studie, når man har mistet. Det kan også handle om frygten for at miste igen eller om hvordan man håndterer venner og kærester, når man er i sorg. Hver Caféaften indledes med et oplæg fra de frivillige. Bagefter er der fri snak, hvor man selv kan fortælle og stille spørgsmål.

Find datoer og temaer på vores Facebook: https://www.facebook.com/bornungesorg

Tilmeldingsfrist: dagen inden arrangementet.

Tilbuddet er for dig, som…

har mistet en forælder eller søskende, og har lyst til at høre andres erfaringer og historier. Du bestemmer selv, hvor meget du vil dele omkring dit eget tab og sorg.

Vil du være frivillig her?

For at blive frivillig, skal du udfylde en ansøgning via: https://sorgcenter.dk/sorglinjen/vil-du-hjaelpe-andre-efterladte/

Vi lægger vægt på, at:

  • Du har mistet en forældre eller søskende og har lyst, evner og overskud til at hjælpe andre i svære livssituationer.
  • Dit tab ligger så langt tilbage, at dit savn ikke længere er altdominerende og at evt. professionel hjælp, du har modtaget er afsluttet. Omvendt er det vigtigt, at dit tab ikke ligger alt for mange år tilbage. Vi vægter derfor som udgangspunkt at tabet ligger 1-5 år tilbage, men du er naturligvis ikke udelukket fra at søge, hvis dit tab ligger lidt længere tilbage.
  • Du har lyst til at indgå i den løbende kvalificering og supervision, som vi tilbyder.

Kontaktinformation

Børn, Unge & Sorg
Banegårdspladsen 10, 2.th., 8000 Aarhus C

70266766
oe@sorgcenter.dk

Kontaktperson:
Ole Eriksen