Bostedet Ellengården

Sidst opdateret: 09-06-2022 10:06

Bostedet Ellegården tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn i alderen 0 - 18 år, som akut står uden bolig/hjemløs - eller som akut ikke kan opholde sig i egen bolig.

Familier kan være far/mor og børn, far og børn eller mor og børn. En familie kan dog også være en anden sammensætning end det nævnte. Der er få pladser til enlige kvinder uden hjemmeboende børn.

På Bostedet Ellengården får man professionel hjælp til de problemer, som hænger sammen med, at man står i en situation uden bolig - sådan at man kan komme bedst muligt ud i bolig. Man skal søge bolig mens man er indskrevet, og kan bo her indtil man får en bolig.

Alle kan henvende sig til Bostedet Ellengården og høre om en familie/person kan blive indskrevet: det kan være personen selv som mangler bolig, det kan være en pårørende, læge, kommune eller andre.

Priser:

  • 93 kr. pr døgn pr voksen
  • Obs! Hjemkommunen opkræver opholdsbetalingen og beregner, om der skal ske nedsættelse, hvilket sker hvis man har store, faste udgifter – fx husleje til bolig, man er på vej ud af eller medicin.

Se hjemmeside (link) med beskrivelse og lille video, hvor man kan se huset.
Man er også velkommen til at ringe til bostedet på 8940 1050, hvis man har spørgsmål eller brug for mere information.

Tilbuddet er for dig, som…

...akut mangler bolig, eller akut ikke kan være i sin bolig. Til familier/enlige med børn i alderen 0-18 år.

Kontaktinformation

Bostedet Ellengården
Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N
Åbningstid: 00-24

89401050
kae@aarhus.dk

Kontaktperson:
Kristine Griffith