Blooming Room

Sidst opdateret: 18-08-2021 11:08

Blooming Room
Blooming Room er et frivilligtdrevet kursusforløb for kvindelige flygtninge og migranter. Blooming Room som har en varighed på 13 uger fremmer kvindernes deltagelse i positive, sociale fællesskaber og skaber brobygning til lokalsamfundet, sundheds-systemet i Danmark og meget andet alt efter ønsker og behov fra deltagerne selv. Formålet med kurset er at styrke kvindernes empowerment, det danske sprog, samt viden om en række emner.

Udgangspunkt i det kendte
Kurset består af undervisning i fagene yoga, samtale cafe, fællesspisning, kreativitet og temadage. Vi mener at ejerskab og interesse er afgørende kriterier for at lære. Derfor er udgangspunktet at deltagerne allerede har kendskab til nogle af fagene og dermed kan bidrage med viden fra deres respektive kulturer. For at sikre deltagerne et optimalt udbytte af kurset lægges der vægt på at skabe sammenhænge imellem de forskellige fag samt det praktiske og boglige. Ting som deltagerne lærer i et fag anvendes i et andet fag.

Et mix af teori og praksis
Kursets aktiviteter er en metode til, at kvinderne oplever sig selv og deres kompetencer i nye sammenhænge. Dette giver dem en større selvtillid til selv at opsøge nye fællesskaber i eksisterende
integrationstilbud.

Blooming Room er et for-forløb, som klæder kvinderne på og opkvalificerer dem til at indgå i samfundet. Deltagerne lærer samfundsnormer, værdier, kultur og indgår i fællesskaber, som både forbereder dem og styrker deres lyst og tillid til at blive en del af det danske samfund. På Blooming Room arbejder vi ud fra forståelsen af, at integrationen har bedre vilkår, hvis den tager udgangspunkt i, at kvinderne får en viden om de danske forhold samtidig med, at deres eget selvværd styrkes. På den måde er Blooming Room et fællesskab, som målgruppen ikke oplever andre steder. For nogen er det derfor det første skridt til at turde - og kende sine muligheder for - at blive en aktiv og velintegreret medborger.

Udveksling af erfaring
Ud over de fastlagte fag fungerer kurset også som et trygt forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer omkring udfordringer og problemstillinger, som de har oplevet i forbindelse med livet i Danmark. Det kan være alt lige fra at læse en lønseddel til at møde op på Borgerservice. Hvis deltagerne har behov for professionel rådgivning er der tilknyttet en socialrådgiver til kurset. Endelig er kurset i sig selv en måde hvorpå deltagerne kommer ud og tager aktiv del i deres lokalsamfund.

Hvem kan få plads
Blooming Room er et tilbud for flygtninge kvinder og kvindelige migranter fra ikke vestlige lande i den erhvervsdygtige alder 25- 64 år. Målgruppen ​for ​projektet ​er ​dog primært rettet mod kvinder ​med ​etnisk ​minoritetsbaggrund ​i ​svære livssituationer ​i ​aldersgruppen ​25-50 ​år. ​Eksempelvis Afrika ​fra ​lande ​som ​Eritrea ​men også ​lande ​i ​Mellemøsten ​som ​Syrien, ​Afghanistan ​og ​Irak. Deltagerne ​skal ​kunne ​forstå ​et ​minimum ​af ​dansk ​for ​at ​få ​udbytte ​af ​undervisningen og ​have ​mulighed ​for ​at ​blive ​bedre ​til ​dansk ​i ​undervisningen. ​Der ​er ​lagt ​vægt ​på ​at diversitet ​i ​gruppen ​er ​vigtig, ​netop ​for ​at ​lære ​fra ​hinanden ​kulturmæssigt ​og ​i ​forhold til ​at ​bygge ​bro ​til ​det ​omkringliggende ​samfund.

 

Tilbuddet er for dig, som…

Ønsker at mødes med andre kvinder fra hele verden. Er du kvinde med flygtningebaggrund og taler du lidt dansk?
Så kom med på et hyggeligt og lærerigt kursus!

Vil du være frivillig her?

Blossom, en registreret frivillig organisation med over 90 frivillige som tilsammen årligt lægger over 20.000 timer i foreningen. Foreningen faciliterer projektet Hjerterum samt WeCare til kvinder i hjemløshed og prostitution samt projekterne Blooming Room og Kvinde til kvinde for kvinder med minoritetsetnisk baggrund.

Vi tilbyder
Vi byder dig velkommen i en lille forening, hvor vi hjælper hinanden, og du tilbydes en alsidig stilling, hvor du selv er med til at planlægge arbejdsopgaverne. Med dit bidrag er du med til at udvikle en ung organisation og sætte dit eget præg på den.

Kontaktinformation

Blossom
, 8000

41402737
tine@blossom-project.org

Kontaktperson:
Tine Juel Christensen