Bisidder til forældre

Sidst opdateret: 07-06-2022 10:06

Ikke alle ved det, men du har ret til at have en bisidder med til vigtige eller svære samtaler med myndighederne.

FBU Forældrestøtte tilbyder gratis bisidder til forældre der er i kontakt med familieafdelingen i kommunen, om forebyggende foranstaltninger, anbringelse eller bortadoption.

Der tilbydes bisidning ved møder med kommune, Familieretshuset, Ankestyrelsen og Byretten.

Bisidder tilbud er til forældre med børn både på almen området og handicapområdet.

En bisidder er en støtteperson, du kan have ved din side, under samtaler med eksempelvis kommunen eller anden offentlig myndighed. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål, og at holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet.

En bisidders rolle er begrænset i den forstand, at bisidderen kun er der for at støtte dig som forældre. Det er ikke bisidderens rolle at føre eller overtage en sag, og derfor kan bisidderen hverken forhandle, udtale sig eller træffe beslutninger på vegne af dig som forældre.

Tilbuddet er for dig, som…

Forældre bosiddende i Region Midtjylland

Kontaktinformation

FBU ForældreStøtte
Bredgade 7, 1. sal, 7400 Herning
Åbningstid: 8.00-16.00

60778485
susan@foraldrestotte.dk

Kontaktperson:
Susan Danielsen