BackUp

Sidst opdateret: 14-01-2022 01:01

BackUp er en aktivitet der matcher unge som bor i plejefamilie eller på opholdssted / døgninstitution med frivillige ’BackUps’ fra Røde Kors.

BackUp henvender sig til unge, der mangler en voksen livline, som de kan tage med sig videre i livet, når de skal ud at bo for sig selv. Røde Kors’ frivillige bidrager med at skabe kontinuitet, sociale relationer og sammenhæng i en periode med forandringer og vigtige beslutninger i de unges liv.

ET SKRÆDDERSYET MATCH

Hovedformålet med BackUp er at skabe aktiviteter der udvikler nære og gerne varige relationer imellem Røde Kors’ frivillige og anbragte unge, som står på kanten af voksenlivet. Den enkelte unge får mulighed for at påvirke matchprocessen, blandt andet gennem målrettet rekruttering af frivillige ud fra den unges ønsker og interesser. Indholdet i aktiviteten afstemmes mellem den unge og den frivillige, så vi får skabt de bedste betingelser for at udvikle relationen.

Du bliver matchet med en frivillig som er over 25 år, og som du er med til at godkende. Én vi finder ud fra fælles interesser eller andet, der betyder noget for dig. I beslutter sammen hvordan I vil ses og hvad I vil bruge jeres tid på.

Det eneste krav til dig er, at du har mod på at lukke et nyt menneske ind i dit liv og er klar til at give dit match en chance.

HVEM ER DE FRIVILLIGE?

Frivillige fra Røde Kors er ganske almindelige mennesker med tid og lyst til at være sammen med dig. Én, som møder dig som du er, og bare er der for at være sammen med dig, og som kan følge med ind i dit voksenliv, hvis du ønsker det.

Den frivilliges rolle kan sammenlignes med en stærk pårørendes. En ekstra voksen der bevidner og støtter den unge i livet i stort og småt, praktisk og følelsesmæssigt, menneske til menneske. Den frivillige vil også kunne fungere som døråbner til andre fællesskaber, og være et vigtigt livsvidne i en turbulent tid.

De frivillige er over 25 år og matches med de unge ud fra geografisk placering, fælles interesser og kemi. De frivillige screenes både telefonisk og ved hjemmebesøg inden de mødes med de unge.

Vi ved at de fleste unge har mange brudte relationer bag sig, og at det kan være forbundet med hårdt arbejde og store bekymringer at prøve igen. Det er derfor en del af screeningen at sikre, at de frivillige har indgående forståelse for netop dette.

RØDE KORS - EN VIGTIG AKTØR I DEN FÆLLES LØSNING

Røde Kors’ aktiviteter er altid et supplement til allerede eksisterende ydelser og den fagprofessionelle støtte, som ydes på anbringelsesområdet. Det er derfor afgørende, at de frivillige aktiviteter koordineres i tæt samarbejde med kontaktvoksne, efterværn og anden professionel støtte, og at rollefordelingen mellem fagprofessionelle og frivillige afstemmes og bakkes op af begge parter.

EN ØVELSE I LIVET

Vi ved, at det kan være en energikrævende investering for anbragte unge, at indgå i nye relationer. Vi ser samtidig en frivillig og ikke-betalt relation som en oplagt måde at øve sig på nogle af de situationer som livet afkræver alle mennesker. Den frivillige kan, på en omsorgsfuld måde, hjælpe den unge med at forberede sig på et liv på egne ben - uden at føle sig alene.

I Røde Kors har vi mangeårig erfaring med frivillige sociale indsatser, blandt andet gennem vores mentor- og netværksordninger. Alle vores aktiviteter er båret af en medmenneskelig og ligeværdig tilgang.

 

Tilbuddet er for dig, som…

Er 14-24 år og bor i plejefamilie, på opholdssted eller døgninstitution - eller er på vej til at flytte for dig selv fra et af de nævnte steder.

 

Vil du være frivillig her?

Som frivillig i BackUp er du med til at gøre en forskel for anbragte unge. De frivilliges rolle kan sammenlignes med en stærk pårørendes. En ekstra voksen, der bevidner og støtter den unge i livet i stort og småt, praktisk og følelsesmæssigt, menneske til menneske. Som frivillig vil du også kunne fungere som døråbner til andre fællesskaber, og være et vigtigt livsvidne i en turbulent tid. I matches på fælles interesser eller andre ønsker fra den unge, og derfor ser indholdet forskelligt ud fra match til match.

Hvem er du?

  • Du er over 25 år
  • Du bor tæt på den unge du matches med
  • Du har lyst til at gøre en forskel for en enkelt ung og er indstillet på at være tilknyttet den unge i længere tid
  • Du har lyst til at åbne dig og lukke et andet menneske ind i dit liv
  • Du er stabil og pålidelig
  • Du er god til at lytte og tale med mennesker
  • Du kan afsætte tid til at ses med den unge minimum to gange om måneden og have ugentlig kontakt
  • Du har lyst til at deltage i kurser, supervision og erfaringsudveksling

Som frivillig kommer du til at deltage i kurser for at blive klædt på til opgaven som frivillig i Røde Kors. Der er også mulighed for at deltage i supervision med frivillige professionelle supervisorer og få faglig sparring og support via Røde Kors’ fagkonsulenter. Som frivillig i BackUp får du dermed den nødvendige kvalificering og sparring omkring din vigtige rolle.

Kontaktinformation

Røde Kors
, 8000

24270796
mafoe@rodekors.dk

Kontaktperson:
Matilde Walter Fønss