AutismeIndsigt – Børn

Sidst opdateret: 03-02-2022 12:02

AutismeIndsigt er et element i den styrkede borgerkontakt mellem borgere og Aarhus Kommune og supplerer de øvrige tilbud til familier med børn med handicap. Formålet med AutismeIndsigt er dels at tilbyde viden, der understøtter familiernes behov, og dels at støtte familierne i at kunne kombinere og omsætte denne viden i forhold til lige netop deres barn. AutismeIndsigt er bygget op i moduler med en række videoer samlet i forskellige temaer, hvor dygtige og erfarne fagpersoner præsenterer forskellige aspekter af livet med autisme.

Man berører emner som tænkning, forståelse, personlig coping, et godt liv sammen med andre samt skole, job, familie og fritid. Ønsker du adgang bedes du sende en mail til os gennem denne sikkermail – Herefter vil du få tilsendt en samtykkeerklæring som man skal udfylde og sende retur for at få adgang til CSB-indsigt.dk, der dækker over AutismeIndsigt – Unge & Voksne, AutismeIndsigt – Børn og ADHD-Indsigt.

Tilbuddet er for dig, som…

Er bosat i Aarhus Kommune og har kontakt til børn med autisme, enten som forældre, som professionel eller som pårørende. Gennem forløbet fokuserer man på at yde større til forældre og familier til børn med diagnoser inden for autismespektret.

Kontaktinformation

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand

87132525
autismeindsigt@msb.aarhus.dk

Kontaktperson:
Dilona S. Siyalrach