Autisme selvhjælpsgruppe

Sidst opdateret: 17-03-2022 11:03

Har du autisme eller lignende vanskeligheder? Og vil du gerne mødes med andre voksne med autisme? Så kunne denne netværksgruppe være noget for dig.

I gruppen sætter vi fokus på nogle af de forhold, der kan være på spil, når man har autisme. Nogle har måske levet med diagnosen længe, mens andre er nydiagnosticeret. I begge tilfælde kan det være en stor hjælp at mødes med andre og udveksle erfaringer i en netværksgruppe. Gruppen ledes af to frivillige gruppeledere fra Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter Aarhus, som er ordstyrere og hjælper gruppen med at lave aftaler om sociale spilleregler og tavshedspligt. Til fire af møderne vil der også deltage en fagperson fra SORAS, som vil holde korte faglige oplæg om livet med autisme, ud fra emner som gruppen ønsker. De frivillige gruppeledere styrer den efterfølgende erfaringsudveksling.

Grupperne mødes ugentligt eller hver 14. dag, 12 gange i alt. Grupperne mødes en hverdag fra kl 16-18, og møderne finder sted i Frivilligcenter Aarhus’ lokaler på Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C. Der er ingen fast opstartsdato, da vi løbende starter nye grupper op, afhængigt af henvendelser, men vi starter minimum én gruppe op i foråret og én i efteråret.

Du tilmelder dig ved at kontakte Selvhjælpstilbuddet, herefter bliver du inviteret til en forsamtale, hvor vi sammen finder ud af, om gruppeforløbet er det rigtige tilbud til dig. Det er gratis at deltage i gruppen og kræver ikke visitation fra en sagsbehandler.

Tilbuddet er for dig, som…

...har en autisme diagnose eller har problematikker, der ligner autisme
...er over 18 år og bor i Aarhus Kommune
...har lyst og overskud til at indgå i en gruppe på 6-8 deltagere
...vil dele dine erfaringer med andre, kan lytte og rumme andres beretninger
...kan møde op til de aftalte møder og melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage
...kan fungere i en gruppe med en vis understøttelse
...ikke har et aktivt misbrug

Kontaktinformation

Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C

60545837
selvhjaelp@frivilligcenteraarhus.dk