Aktivitetsopgaver på Rehabiliteringshøjskolen 'Vikær gården' i Risskov

Sidst opdateret: 07-06-2021 11:06

Ældresagen, Røde kors og Aarhus kommune vil i samarbejde skabe mere kvalitet i form af flere sociale og kulturelle aktiviteter til kursister på Rehabiliteringshøjskolen Vikær gården, Risskov.

Formålet er at :

  • Forebygge ensomhed og isolation,
  • Udbygge kursisternes relationer
  • Skabe fællesskab og livskvalitet og glæde, mens kursisterne er på rehabiliteringshøjskolen.
  • Medvirke at opbygge øget handlekraft og evne til at skabe forandringer med henblik på tilbagevenden til eget hjem.

Tilbuddet er for dig, som…

Er en ældre borger som er henvist til rehabiliteringshøjskolen mhp. yderligere genoptræning efter hospitalsophold, med det formål at komme hjem til egen bolig efterfølgende.

Vil du være frivillig her?

Vi ønsker frivillige, som vil varetage opgaver med at sætte aktiviteter i gang som f.eks kreative sysler, madlavning, bagning, musik, tegning, maling mv., formentlig en gang ugentligt.

Desuden søges en aktivitetsleder som i samarbejde med aktivitetsleder fra Røde kors vil/kan varetage styringen af aktivitsopgaverne.

Kontaktinformation

ÆldreSagen
Vester alle 8, 8000 Aarhus C
Åbningstid: torsdage mellem 11-13, eller telefon og/efter aftale

86130926
lishessel@gmail.com

Kontaktperson:
Lisbeth Hessellund