ADHD selvhjælpsgruppe Ung

Sidst opdateret: 13-04-2022 08:04

Har du ADHD eller lignende vanskeligheder? Og vil du gerne mødes med andre unge med ADHD? Så kunne denne netværksgruppe være noget for dig.

I gruppen sætter vi fokus på nogle af de forhold, der kan være på spil, når man har ADHD. Nogle har måske levet med diagnosen længe, mens andre er nydiagnosticeret. I begge tilfælde kan det være en stor hjælp at mødes med andre og udveksle erfaringer.

Gruppen ledes af to frivillige gruppeledere fra Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter Aarhus, som er ordstyrere og hjælper gruppen med at lave aftaler om sociale spilleregler og tavshedspligt. Til fire af møderne vil der også deltage en fagperson fra Center for Mestring, Aarhus Kommune, som vil holde korte faglige oplæg om livet med ADHD, ud fra emner som gruppen ønsker. De frivillige gruppeledere styrer den efterfølgende erfaringsudveksling.

Grupperne mødes en gang om ugen eller hver 14. dag, 12 gange i alt. Grupperne mødes typisk i to timer ad gangen. Det præcise tidspunkt, samt dato for opstart, fastsættes når der er deltagere nok til at starte en gruppe. Møderne finder sted i Frivilligcenter Aarhus’ lokaler på Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C.

Du tilmelder dig ved at kontakte Selvhjælpstilbuddet og herefter bliver du inviteret til en forsamtale, hvor vi sammen finder ud af, om gruppeforløbet er det rigtige tilbud til dig. Det er gratis at deltage i gruppen og kræver ikke visitation fra en sagsbehandler.

Tilbuddet er for dig, som…

  • Har en ADHD diagnose eller har problematikker, der ligner ADHD
  • Er mellem 18 og 30 år og bor i Aarhus Kommune
  • Har lyst og overskud til at indgå i en gruppe på 6-8 deltagere
  • Vil dele dine erfaringer med andre, kan lytte og rumme andres beretninger
  • Kan møde op til de aftalte møder og melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage
  • Kan fungere i en gruppe med en vis understøttelse
  • Ikke har et aktivt misbrug

Kontaktinformation

Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter Aarhus
Sønder Alle 33, 8000 Aarhus C

60545837
selvhjaelp@frivilligcenteraarhus.dk