Al Anon - Aarhus tirsdagsgruppen

Sidst opdateret: 24-02-2022 01:02

Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Det eneste som kræves for at blive medlem er, at et familiemedlem eller en ven har et alkoholproblem.

Er du pårørende til en alkoholiker, kan du deltage hver tirsdag. Første tirsdag i måneden er et “åbent møde”, hvor alle – ikke blot pårørende – er velkomne.

Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

Tilbuddet er for dig, som…

Er pårørende til en alkoholiker. Det eneste som kræves for at blive medlem er, at et familiemedlem eller en ven har et alkoholproblem.

Vil du være frivillig her?

Som medlem af Al Anon har du mulighed for at bidrage til servicearbejde.

Der er 12 Retningslinjer for servicearbejde.

De Tolv Trin og Tolv Traditioner er retningslinjer til personlig vækst og enhed i gruppen. De Tolv Retningslinjer er retningslinjer for servicearbejde. De viser, hvordan Tolvtetrinsarbejde kan udføres i stor skala, og hvordan medlemmer af Servicekontoret, HSR og serviceudvalgene kan forholde sig til hinanden og til grupperne gennem en Servicekonference, for at bringe Al-Anon’s budskab videre.

1. Det endelige ansvar for- og myndighed over Al-Anon’s servicearbejde ligger hos Al-Anon Familiegrupper.

2. Al-Anon Familiegrupper har uddelegeret al administrativ og driftsmæssig beslutningsret til Servicekonferencen og dens serviceorganer.

3. Retten til at tage beslutninger gør effektivt lederskab muligt.

4. Deltagelse er nøglen til harmoni.

5. Retten til at gøre indsigelse og retten til at fremsætte forslag beskytter mindretallet og sikrer at det bliver hørt.

6. Servicekonferencen anerkender Hovedservicerådets (HSR) administrative hovedansvar.

7. Hovedservicerådets medlemmer har juridiske rettigheder, mens Servicekonferencens rettigheder er af traditionel karakter.

8. Hovedservicerådet (HSR) uddelegerer den løbende administration af Al-Anon’s servicearbejde til de udøvende serviceudvalg.

9. Godt personligt lederskab på alle niveauer i servicearbejde er en nødvendighed. Hovedservicerådet (HSR) har hovedansvaret for servicearbejdet på landsplan.

10. Serviceansvaret afstemmes gennem omhyggeligt definerede servicebeføjelser og dobbelt ledelse undgås.

11. Al-Anon’s servicearbejde på landsplan består af de valgte serviceudvalg og udøvende midlertidige arbejdsgrupper.

12. Det åndelige grundlag for Al-Anon’s servicearbejde er beskrevet i Servicekonferencens Almene Garantier, artikel 12 i Al-Anon’s Servicekonferencepagt.

Servicekonferencens Almene Garantier Al-Anon’s Servicekonference skal i alle sine aktiviteter efterleve ånden i Traditionerne:

1. Dens fornuftige økonomiske princip skal være at indtægter udelukkende skal dække driftsomkostninger, inklusive en passende reservekapital.

2. Ingen deltager på Servicekonferencen skal blive sat i en position af ubegrænset myndighed over andre medlemmer.

3. Alle beslutninger skal opnås gennem forudgående diskussion, afstemning og, så vidt muligt, opnås enstemmigt.

4. Ingen af Servicekonferencens handlinger skal nogensinde være personligt straffende eller en opfordring til offentlig kontrovers eller debat.

5. Selv om Servicekonferencen tjener Al-Anon, skal den aldrig regere i sin handling, og ligesom fællesskabet Al-Anon Familiegrupper, som den tjener, skal den altid forblive demokratisk i tanke og handling.

Kontaktinformation

Al Anon
Frivilligcenter Århus, mødelokale 1, Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Åbningstid: 19.00-20.30 hver tirsdag

20462393
aarhustirsdagsgruppen@gmail.com

Kontaktperson:
Christine