Din søgning har givet 71 søgeresulatater

Cocaine Anonymous møde

Cocaine Anonymous
Cocaine Anonymous er et fællesskab af mænd og kvinder, som deler erfaring, styrke og håb med hinanden, for at søge en løsning på deres fælles problem med misbrug af alle stemningsændrende substanser.

bedsteforeningen.dk

bedsteforeningen.dk Østjylland
Kaffemøder for bedsteforældre og andre relationer til anbragte og tvangsbortadopteret børn og telefonrådgivning til bedsteforældre der står foran en tvangsfjernelse og tvangsbortadoption
for personer på 18+ år

Vejvisere - Patientstøtter

Røde Kors Aarhus
Vejvisere - patientstøtter hjælper og støtter patienter og pårørende i at finde vej på det nye store Supersygehus.
for personer på 18+ år

Gruppechat.dk

Center for Digital Pædagogik
På Gruppechat.dk kan du hver uge chatte med andre unge om alt det der fylder.
for personer på 12 - 25 år

Vågetjenesten

Røde Kors Aarhus
Røde Kors' vågere skaber ro og tryghed  for den døende og et tiltrængt åndehul for eventuelle pårørende i denne svære periode.
for personer på 70+ år

RedenUng Aarhus Rådgivning

RedenUng Aarhus
RedenUng Aarhus Rådgiver unge mellem 18 - 30 år om seksuelle gråzoner, sugardating & salg/bytte af seksuelle ydelser. Rådgivningen er åben hver mandag kl.16:00-19:00.
for personer på 18 - 30 år