Din søgning har givet 70 søgeresulatater

Demensfællesskabet Østjylland

Demensfællesskabet Østjylland
Demensfællesskabet Østjylland er et åbent og uvisiteret tilbud om hyggelige og meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens i tidligt stadie samt deres pårørende.

ADHD-Indsigt

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
ADHD-Indsigt er et selvstændigt e-kursus som borgerne i Aarhus kommune kan tilgå, når de har tid, og de kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dem.
for personer på 1+ år

AutismeIndsigt – Børn

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
AutismeIndsigt er et gratis selvstændigt e-kursus som borgerne i Aarhus Kommune kan tilgå, når de har tid, og de kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dem.
for personer på 1 - 18 år

AutismeIndsigt – Unge & Voksne

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
AutismeIndsigt er et gratis selvstændigt e-kursus som borgerne i Aarhus Kommune kan tilgå, når de har tid, og de kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dem.
for personer på 10+ år

Udrykningsteamet

Center for Forebyggelse og Rehabilitering
Udrykningsteamet hjælper psykisk sårbare borgere, der har akut brug for professionel hjælp og støtte, når kommunens øvrige tilbud har lukket.
for personer på 18+ år

Recoveryskolen - Psykiatriens Hus

Center for Forebyggelse og Rehabilitering
Recoveryskolen tilbyder gratis kurser til alle borgere i Aarhus Kommune, der interesserer sig for recovery, velbefindende og livsudvikling
for personer på 18+ år