Din søgning har givet 23 søgeresulatater

SUMH AKTIV Århus/Østjylland

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
Socialt og fagligt fællesskab for og af unge med handicap/funktionsnedsættelse. Vi har plads til alle og repræsenterer alt fra ordblindhed til CP.
for personer på 15 - 35 år

Vintervenner

Røde Kors Aarhus
Vintervenner er et tilbud om socialt samvær til psykisk udviklingshæmmede borgere på Bofællesskabet Vintervej, som ikke længere kan deltage i kommunens tilbud om aktivering.
for personer på 40+ år

Klub for voksne Døvblevne og hørehæmmede

Aarhus Døvblevne Klub
Aarhus Døvblevne Klub. Klubben ønske at mødes med ligestillede og udveksle erfaringer. At få nogle fælles oplevelse på vores præmisser. At der er teleslynge og skrivetolk tilstede.
for personer på 40+ år

Besøgstjenesten for døve

Danske Døves Landsforbund
Besøgstjenesten for døve er for døve borgere med tegnsprog som modersmål. Her har du som døv borger mulighed for at få besøg af en døv medborger til samvær og hygge på tegnsprog.
for personer på 18+ år