Din søgning har givet 64 søgeresulatater

Lektiecafé Tusindfryd

DRC Dansk Flygtningehjælp
Lektiecafé Tusindfryd tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
for personer på 6+ år

Taldansk café

DRC Dansk Flygtningehjælp
Taldansk café er en samtalecafé, der tilbyder dansk sprogtræning til nydanskere, der gerne vil øve sig i at tale dansk.
for personer på 18+ år

Lektiecafé Trige

DRC Dansk Flygtningehjælp
I Lektiecaféen i Trige bliver der selvfølgelig lavet lektier og opgaver. Herudover har vi fokus på det sociale element med faste legepauser, hvor de frivillige er med i legene.
for personer på 6+ år

Lektiecafé Tilst

DRC Dansk Flygtningehjælp
Lektiecafé Tilst er åbent for alle børn og unge i folkeskolen, der medbringer lektier, lærebøger og et ønske om lektiehjælp.
for personer på 6+ år

Lektiecafé Hasle

DRC Dansk Flygtningehjælp
Lektiecafé Hasle giver hjælp til børn, unge og voksne, der har brug for støtte til lektier.
for personer på 6+ år

Lektiecafé Frydenlund

DRC Dansk Flygtningehjælp
Lektiecafé Frydenlund giver lektiehjælp til tosprogede børn og unge, der har brug for støtte til lektier.
for personer på 6+ år

Hverdagshjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp
Hverdagshjælp hjælper flygtninge og indvandrere med at forstå breve fra kommunen, bestille rejsekort, oprette NEM-ID, udfylde ansøgningsskemaer, søge tilskud til fritidsaktiviteter m.m.
for personer på 18+ år

Cykelkursus for kvinder

DRC Dansk Flygtningehjælp
Holdet er for alle kvinder (evt. mænd, hvis dette efterspørges), som kunne tænke sig at lære eller blive bedre til at cykle.
for personer på 18+ år

Café Malling

DRC Dansk Flygtningehjælp
Café Malling er et værested, der arbejder for, at de nye beboere med flygtningebaggrund, som er kommet til Malling, kommer til at føle sig velkomne.
for personer på 18+ år

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus
Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested og samværstilbud til gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.
for personer på 18+ år