Din søgning har givet 216 søgeresulatater

SnakSammen

Røde Kors Aarhus
SnakSammen er en digital besøgstjeneste. I SnakSammen snakker frivillige med mennesker fra hele landet. Fælles er, at de har brug for en uformel, medmenneskelig snak.
for personer på 15+ år

Midlertidig forældremyndighedsindehaver

Røde Kors Aarhus
Hjælp til de børn, der står alene i et fremmed land. De unge flygtninge får tilknyttet en frivillig, midlertidig forældremyndighedsindehaver, der hjælper dem med at lykkes med deres liv i Danmark
for personer på 5 - 18 år

Vågetjenesten

Røde Kors Aarhus
Røde Kors' vågere skaber ro og tryghed  for den døende og et tiltrængt åndehul for eventuelle pårørende i denne svære periode.
for personer på 70+ år

Dialogcafé

Dialog på Tværs
Til Dialogcafé mødes vi på tværs af etnisk baggrund. Målet er, at vi bliver klogere på hinanden på tværs af kulturforskelle, oprindelse og religion. Vi forsøger at ophæve “dem og os” opsplitningen.
for personer på 18+ år

Åby Sogns Besøgstjeneste

Åby Sogn
Du og din besøgsven kan: tale sammen om stort og småt, læse eller fortælle livshistorie og kigge på fotos sammen, køre eller gå en tur sammen, følges ad til arrangementer, kirke eller sognegård
for personer på 17 - 110 år

Åbent Hus I Åby Sognegård

Åby Sogns Menighedspleje
Socialt samvær med kaffebord, fællessang primært fra Højskolesangbogen og et program, der varierer meget fra gang til gang.
for personer på 45+ år

Vintervenner

Røde Kors Aarhus
Vintervenner er et tilbud om socialt samvær til psykisk udviklingshæmmede borgere på Bofællesskabet Vintervej, som ikke længere kan deltage i kommunens tilbud om aktivering.
for personer på 40+ år

Frokostklubben

Christianskirken
Et åbent frokostfællesskab for mandlige efterlønnere og pensionister. Vi mødes til smørrebrød og en øl eller sodavand.
for personer på 50+ år